TinCongBoLichSuKien

loading...
Ngày Thị trường Tiêu đề tin

Top news

TongKetGiaoDich

new Phiên giao dịch ngày 19/12/2014, thị trường cổ phiếu niêm yết giảm điểm khá mạnh, HNX- Index đóng cửa tại mức 81,32 điểm, giảm 1,38 điểm (-1,67%).
new Phiên giao dịch ngày 18/12/2014, thị trường cổ phiếu niêm yết duy trì sắc xanh trong suốt thời gian giao dịch và diễn biến theo hướng tăng mạnh về cuối phiên, HNX- Index đóng cửa tại mức 82,70 điểm, tăng 2,09 điểm (+2,59%).
new Phiên giao dịchngày17/12/2014, thị trường cổ phiếu niêm yết tăng nhẹ trong ít phút đầu giờ rồi nhanh chóng đảo chiều giảm điểm và giảm sâu về cuối phiên, đóng cửa tại mức 80,61 điểm, giảm 2,02 điểm (-2,45%).
new Phiên giao dịch ngày 16/12/2014, thị trường cổ phiếu niêm yết để mất điểm trong suốt thời gian giao dịch, HNX- Index ngày càng giảm sâu về cuối phiên và dừng tại mức 82,64 điểm, giảm 1,6 điểm (-1,9%).
new Phiên giao dịch ngày 15/12/2014, thị trường cổ phiếu niêm yết tăng điểm trong phần lớn thời gian giao dịch song lại để mất điểm vào thời điểm cuối phiên, HNX- Index, đóng cửa tại mức 84,24 điểm, giảm 0,31 điểm (-0,37%).

top5tcph

Thị trường MCK Tên TCPH KLNY/ĐKGD Ngày GDĐT
UPCoM DDM CTCP Hàng hải Đông Đô 12.244.495 15/12/2014
UPCoM SDJ CTCP Sông Đà 25 4.343.700 02/12/2014
UPCoM S27 CTCP Sông Đà 27 1.572.833 27/11/2014
UPCoM XPH CTCP Xà phòng Hà Nội 12.972.475 25/11/2014
UPCoM SNC CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn 5.000.000 11/11/2014
UPCoM SFT CTCP Softech 3.000.000 11/11/2014
UPCoM AMD CTCP Đầu tư AMD Group 30.000.000 11/11/2014
UPCoM VRG CTCP Phát triển đô thị và Khu công nghiệp Cao su Việt Nam 25.894.868 10/11/2014
(*) Dữ liệu được cung cấp với độ trễ 15 phút

qlbanner qlbanner