HNX30 178,74 -1,67 -0,93
HNX30TRI 220,43 -2,07 -0,93
Xây dựng 149,50 -1,26 -0,84
Tài chính 167,20 -1,70 -1,00
HNX Index 98,02 -0,71 -0,72
Large 142,94 -1,29 -0,89
Công nghiệp 204,91 -1,59 -0,77
Mid/Small 163,77 -0,38 -0,23
UPCoM Index 56,75 -0,21 -0,36
UPCOM Large Index 99,66 -0,56 -0,56
UPCOM Medium Index 100,76 0,16 0,16
UPCOM Small Index 99,77 -0,45 -0,45
VNX Allshare 1.127,37 -8,26 -0,73
Dữ liệu được cung cấp với độ trễ 15 phút Xem tiếp >> Xem tiếp >>