HNX30 376,50 0,00 0,00
HNX30TRI 542,22 0,00 0,00
Xây dựng 292,50 0,00 0,00
Tài chính 519,72 0,00 0,00
HNX Index 219,96 0,00 0,00
Large 226,36 0,00 0,00
Công nghiệp 222,62 0,00 0,00
Mid/Small 692,86 0,00 0,00
UPCoM Index 73,24 0,00 0,00
UPCOM Large Index 117,16 0,00 0,00
UPCOM Medium Index 164,99 0,00 0,00
UPCOM Small Index 146,51 0,00 0,00
VNX50 1.772,84 0,00 0,00
VNX Allshare 1.679,77 0,00 0,00
Dữ liệu được cung cấp với độ trễ 15 phút Xem tiếp >> Xem tiếp >>