HNX30 183,30 1,90 1,05
HNX30TRI 245,55 2,55 1,05
Xây dựng 122,48 -0,04 -0,03
Tài chính 171,94 1,60 0,94
HNX Index 103,33 0,39 0,38
Large 157,12 0,72 0,46
Công nghiệp 183,02 0,60 0,33
Mid/Small 152,09 0,06 0,04
UPCoM Index 55,59 -0,15 -0,26
UPCOM Large Index 86,73 -0,20 -0,23
UPCOM Medium Index 137,79 -0,74 -0,53
UPCOM Small Index 104,25 -0,02 -0,02
VNX50 1.436,64 -5,34 -0,37
VNX Allshare 1.316,57 -4,06 -0,31
Dữ liệu được cung cấp với độ trễ 15 phút Xem tiếp >> Xem tiếp >>