HNX30 258,39 0,00 0,00
HNX30TRI 353,86 0,00 0,00
Xây dựng 155,63 0,00 0,00
Tài chính 266,01 0,00 0,00
HNX Index 139,98 0,00 0,00
Large 218,60 0,00 0,00
Công nghiệp 196,92 0,00 0,00
Mid/Small 180,57 0,00 0,00
UPCoM Index 63,75 0,00 0,00
UPCOM Large Index 103,06 0,00 0,00
UPCOM Medium Index 150,55 0,00 0,00
UPCOM Small Index 108,63 0,00 0,00
VNX50 1.505,04 0,00 0,00
VNX Allshare 1.383,57 0,00 0,00
Dữ liệu được cung cấp với độ trễ 15 phút Xem tiếp >> Xem tiếp >>