HNX30 190,85 0,12 0,06
HNX30TRI 253,89 0,16 0,06
Xây dựng 131,88 -0,83 -0,63
Tài chính 164,05 0,71 0,44
HNX Index 103,25 -0,24 -0,24
Large 156,52 -0,41 -0,26
Công nghiệp 184,89 -1,77 -0,95
Mid/Small 153,88 -0,17 -0,11
UPCoM Index 57,95 0,01 0,02
UPCOM Large Index 91,54 0,17 0,18
UPCOM Medium Index 135,47 -0,63 -0,46
UPCOM Small Index 107,85 -0,13 -0,12
VNX50 1.473,21 -3,69 -0,25
VNX Allshare 1.353,67 -3,64 -0,27
Dữ liệu được cung cấp với độ trễ 15 phút Xem tiếp >> Xem tiếp >>