HNX30 494,09 0,00 0,00
HNX30TRI 702,79 0,00 0,00
Xây dựng 363,78 0,00 0,00
Tài chính 657,05 0,00 0,00
HNX Index 278,88 0,00 0,00
Large 296,08 0,00 0,00
Công nghiệp 276,55 0,00 0,00
Mid/Small 843,78 0,00 0,00
UPCoM Index 88,18 0,00 0,00
UPCOM Large Index 145,21 0,00 0,00
UPCOM Medium Index 195,02 0,00 0,00
UPCOM Small Index 157,27 0,00 0,00
VNX50 2.003,56 0,00 0,00
VNX Allshare 1.949,40 0,00 0,00
Dữ liệu được cung cấp với độ trễ 15 phút Xem tiếp >> Xem tiếp >>