HNX30 187,01 0,00 0,00
HNX30TRI 251,20 0,00 0,00
Xây dựng 120,52 0,00 0,00
Tài chính 178,41 0,00 0,00
HNX Index 106,28 0,00 0,00
Large 162,84 0,00 0,00
Công nghiệp 179,33 0,00 0,00
Mid/Small 151,12 0,00 0,00
UPCoM Index 56,22 0,00 0,00
UPCOM Large Index 87,84 0,00 0,00
UPCOM Medium Index 136,76 0,00 0,00
UPCOM Small Index 108,13 0,00 0,00
VNX50 1.481,02 0,00 0,00
VNX Allshare 1.343,13 0,00 0,00
Dữ liệu được cung cấp với độ trễ 15 phút Xem tiếp >> Xem tiếp >>