HNX30 195,66 0,55 0,28
HNX30TRI 243,52 0,68 0,28
Xây dựng 153,93 -0,44 -0,28
Tài chính 178,60 0,84 0,47
HNX Index 106,52 0,77 0,72
Large 157,97 1,18 0,75
Công nghiệp 226,27 0,07 0,03
Mid/Small 170,41 1,10 0,65
UPCoM Index 54,55 0,06 0,11
UPCOM Large Index 92,69 0,37 0,40
UPCOM Medium Index 102,59 -0,79 -0,76
UPCOM Small Index 99,68 0,57 0,57
VNX50 1.213,22 5,63 0,47
VNX Allshare 1.187,24 4,43 0,37
Dữ liệu được cung cấp với độ trễ 15 phút Xem tiếp >> Xem tiếp >>