HNX30 194,13 -0,33 -0,17
HNX30TRI 252,25 -0,43 -0,17
Xây dựng 124,85 -0,28 -0,22
Tài chính 189,00 -0,59 -0,31
HNX Index 106,34 -0,31 -0,29
Large 162,54 -0,54 -0,33
Công nghiệp 186,20 -0,44 -0,24
Mid/Small 152,81 -0,14 -0,09
UPCoM Index 53,11 -0,36 -0,67
UPCOM Large Index 85,60 -0,72 -0,84
UPCOM Medium Index 114,81 -0,33 -0,29
UPCOM Small Index 101,61 -0,17 -0,17
VNX50 1.437,51 -15,14 -1,04
VNX Allshare 1.324,99 -12,49 -0,93
Dữ liệu được cung cấp với độ trễ 15 phút Xem tiếp >> Xem tiếp >>