HNX30 193,13 -0,71 -0,37
HNX30TRI 251,76 -0,92 -0,37
Xây dựng 125,91 0,61 0,49
Tài chính 181,19 -1,29 -0,71
HNX Index 106,11 0,00 0,00
Large 162,38 -0,15 -0,09
Công nghiệp 186,35 -0,26 -0,14
Mid/Small 151,74 0,60 0,40
UPCoM Index 55,24 -0,15 -0,27
UPCOM Large Index 89,33 -0,31 -0,35
UPCOM Medium Index 120,33 -0,63 -0,52
UPCOM Small Index 103,25 0,38 0,37
VNX50 1.451,69 -4,65 -0,32
VNX Allshare 1.336,66 -2,92 -0,22
Dữ liệu được cung cấp với độ trễ 15 phút Xem tiếp >> Xem tiếp >>