HNX30 214,94 0,54 0,25
HNX30TRI 290,83 0,73 0,25
Xây dựng 122,89 0,64 0,52
Tài chính 220,97 -0,53 -0,24
HNX Index 111,55 -0,06 -0,05
Large 171,99 -0,62 -0,36
Công nghiệp 180,26 1,14 0,64
Mid/Small 153,38 1,94 1,28
UPCoM Index 56,26 0,37 0,66
UPCOM Large Index 87,30 0,86 0,99
UPCOM Medium Index 142,79 0,39 0,28
UPCOM Small Index 106,29 -0,35 -0,33
VNX50 1.304,48 6,03 0,46
VNX Allshare 1.207,70 5,73 0,48
Dữ liệu được cung cấp với độ trễ 15 phút Xem tiếp >> Xem tiếp >>