HNX30 197,76 0,56 0,28
HNX30TRI 257,80 0,73 0,28
Xây dựng 127,56 0,65 0,51
Tài chính 184,44 0,04 0,02
HNX Index 108,09 0,28 0,26
Large 164,96 0,47 0,28
Công nghiệp 187,05 0,18 0,10
Mid/Small 156,38 0,23 0,15
UPCoM Index 57,23 0,34 0,60
UPCOM Large Index 92,81 0,78 0,85
UPCOM Medium Index 125,45 0,61 0,49
UPCOM Small Index 105,07 -0,49 -0,46
VNX50 1.494,68 10,30 0,69
VNX Allshare 1.374,99 7,23 0,53
Dữ liệu được cung cấp với độ trễ 15 phút Xem tiếp >> Xem tiếp >>