HNX30 259,81 0,10 0,04
HNX30TRI 327,63 0,12 0,04
Xây dựng 146,47 0,51 0,35
Tài chính 254,29 0,37 0,15
HNX Index 134,96 -0,32 -0,24
Large 214,30 -0,41 -0,19
Công nghiệp 213,24 -0,75 -0,35
Mid/Small 166,34 -0,72 -0,43
UPCoM Index 60,64 -0,44 -0,71
UPCOM Large Index 104,87 -1,25 -1,17
UPCOM Medium Index 114,83 0,18 0,16
UPCOM Small Index 101,89 0,48 0,48
VNX50 1.792,09 0,00 0,00
VNX Allshare 1.620,03 0,00 0,00
Dữ liệu được cung cấp với độ trễ 15 phút Xem tiếp >> Xem tiếp >>