HNX30 244,60 4,13 1,72
HNX30TRI 308,44 5,94 1,96
Xây dựng 144,19 0,92 0,64
Tài chính 234,70 2,93 1,26
HNX Index 126,24 1,55 1,24
Large 196,86 2,80 1,44
Công nghiệp 219,33 0,07 0,03
Mid/Small 167,79 0,72 0,43
UPCoM Index 59,56 0,26 0,43
UPCOM Large Index 102,52 0,54 0,53
UPCOM Medium Index 113,33 0,63 0,56
UPCOM Small Index 100,72 -0,16 -0,16
VNX50 1.686,59 36,55 2,22
VNX Allshare 1.538,12 27,13 1,80
Dữ liệu được cung cấp với độ trễ 15 phút Xem tiếp >> Xem tiếp >>