Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
DXL
CTCP Du lịch và Xuất nhập khẩu Lạng Sơn
Số 9 đường Trần Hưng Đạo, phường Chi Lăng, tp Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
02053814848
4900101456
Phạm Đình Ban - Tổng Giám đốc
Bế Thị Thu Hương - Cán bộ phòng Tổ chức - Kế hoạch tổng hợp
Bình thường
Giao dịch đặc biệt
28/06/2010
39.579.000
2.957.900
3.957.900
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 04/04/2019 05/04/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 11/04/2018 12/04/2018 Họp Đại hội cổ đông thường niên
3 29/09/2017 02/10/2017 Họp Đại hội cổ đông bất thường
4 29/09/2017 02/10/2017 01/11/2017 Trả cổ tức bằng tiền
5 23/06/2017 26/06/2017 Họp Đại hội cổ đông bất thường
    Tổng số 5 bản ghi
    Tổng số 7 bản ghi