Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
HTM
Tổng công ty Thương mại Hà Nội - CTCP
38-40 Lê Thái Tổ, Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà Nội; Địa chỉ giao dịch: 11B Cát Linh, Quốc Tử Giám, Đống Đa, Hà Nội
0243 8267 984
0100101273
Nguyễn Thị Nga - Chủ tịch Hội đồng quản trị
Nguyễn Thị Nga - Chủ tịch HĐQT
Bình thường
Hoạt động
04/05/2018
2.200.000.000
220.000.000
219.423.306
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 12/02/2019 13/02/2019 Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
    Tổng số 1 bản ghi