Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
HTM
Tổng công ty Thương mại Hà Nội - CTCP
38-40 Lê Thái Tổ, Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà Nội; Địa chỉ giao dịch: 11B Cát Linh, Quốc Tử Giám, Đống Đa, Hà Nội
0243 8267 984
0100101273
Nguyễn Thị Nga - Chủ tịch Hội đồng quản trị
Nguyễn Thị Nga - Chủ tịch HĐQT
Bình thường
Hoạt động
04/05/2018
2.200.000.000
220.000.000
219.423.306
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
    Không tìm thấy dữ liệu
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
1 02/11/2018 15:42 Báo cáo tài chính quý 3 năm 2018 (hợp nhất)
2 02/11/2018 15:26 Báo cáo tài chính quý 3 năm 2018 (công ty mẹ)
    Tổng số 2 bản ghi