Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
KIP
Công ty Cổ phần K.I.P Việt Nam
Số 2, ngõ 121B. phố Hữu Nghị, Phường Xuân Khánh, Thị xã Sơn Tây, TP Hà Nội
02433838181
001059011462
Phùng Đệ - Tổng Giám đốc
Phan Thị Minh Nguyệt - Trưởng phòng Tổ chức hành chính
Bình thường
Hoạt động
12/04/2016
98.000.000
9.800.000
9.800.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 29/03/2019 01/04/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 27/08/2018 28/08/2018 20/09/2018 Trả cổ tức bằng tiền
3 27/08/2018 28/08/2018 Phát hành CP cho cổ đông hiện hữu
4 11/04/2018 12/04/2018 Họp Đại hội cổ đông thường niên
5 21/11/2017 22/11/2017 Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
6 17/08/2017 18/08/2017 Phát hành CP cho cổ đông hiện hữu
    Tổng số 6 bản ghi
    Tổng số 8 bản ghi