Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
LBC
CTCP Thương mại - Đầu tư Long Biên
Số 561, đường Nguyễn Văn Linh, phường Sài Đồng, quận Long Biên, Hà Nội
0100596869
Vũ Minh Tuấn - Phó chủ tịch HĐQT kiêm Giám Đốc
Vũ Minh Tuấn - Phó chủ tịch HĐQT kiêm Giám Đốc
Bình thường
Giao dịch đặc biệt
16/08/2017
15.000.000
1.500.000
1.500.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 28/05/2019 29/05/2019 15/06/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 18/09/2018 19/09/2018 Phát hành CP cho cổ đông hiện hữu
3 23/07/2018 24/07/2018 14/08/2018 Trả cổ tức bằng tiền
4 09/05/2018 10/05/2018 30/05/2018 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 4 bản ghi
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
1 29/03/2019 10:41 Báo cáo thường niên 2018
2 29/03/2019 10:40 Báo cáo tài chính năm 2018
3 10/04/2018 16:01 Báo cáo thường niên 2017
4 29/03/2018 15:54 Báo cáo tài chính năm 2017
    Tổng số 4 bản ghi