Chỉ số Quy mô
  • Chỉ số
Ngày cơ sở 02/12/2013
Điểm cơ sở 100
Ngày giao dịch 14/08/2020
Giá trị 179,17
Thay đổi (theo điểm) 0,00
% thay đổi 0
Giá trị vốn hóa của rổ chỉ số (nghìn đồng) 92.515.024.800,18
Giá trị cao nhất trong 52 tuần 191,24 (Ngày 10/06/2020)
Giá trị thấp nhất trong 52 tuần 142,24 (Ngày 31/03/2020)