Chỉ số Quy mô
  • Chỉ số
Ngày cơ sở 02/12/2013
Điểm cơ sở 100
Ngày giao dịch 17/12/2018
Giá trị 162,54
Thay đổi (theo điểm) -0,54
% thay đổi -0,33
Giá trị vốn hóa của rổ chỉ số (nghìn đồng) 85.487.874.030,84
Giá trị cao nhất trong 52 tuần 218,95 (Ngày 06/04/2018)
Giá trị thấp nhất trong 52 tuần 143,18 (Ngày 05/07/2018)