Chỉ số Tổng thu nhập
  • Chỉ số
Ngày cơ sở 03/01/2012
Điểm cơ sở 100
Ngày giao dịch 14/08/2020
Giá trị 294,09
Thay đổi (theo điểm) 0,00
% thay đổi 0
Giá trị vốn hóa của rổ chỉ số (nghìn đồng) 27.109.550.715,96
Giá trị cao nhất trong 52 tuần 320,63 (Ngày 10/06/2020)
Giá trị thấp nhất trong 52 tuần 226,21 (Ngày 31/03/2020)