Chỉ số Tổng hợp
  • Chỉ số
Ngày cơ sở 14/07/2005
Điểm cơ sở 100
Ngày giao dịch 02/12/2021
Giá trị 455,81
Thay đổi (theo điểm) 0,00
% thay đổi 0
Giá trị vốn hóa của rổ chỉ số (nghìn đồng) 260.331.073.770,59
Giá trị cao nhất trong 52 tuần 468,73 (Ngày 18/11/2021)
Giá trị thấp nhất trong 52 tuần 154,2 (Ngày 07/12/2020)