Chỉ số Tổng hợp
  • Chỉ số
Ngày cơ sở 14/07/2005
Điểm cơ sở 100
Ngày giao dịch 14/08/2020
Giá trị 116,87
Thay đổi (theo điểm) 0,00
% thay đổi 0
Giá trị vốn hóa của rổ chỉ số (nghìn đồng) 113.416.064.651,94
Giá trị cao nhất trong 52 tuần 120,68 (Ngày 10/06/2020)
Giá trị thấp nhất trong 52 tuần 92,64 (Ngày 31/03/2020)