Chỉ số Tổng hợp
  • Chỉ số
Ngày cơ sở 14/07/2005
Điểm cơ sở 100
Ngày giao dịch 17/12/2018
Giá trị 106,34
Thay đổi (theo điểm) -0,31
% thay đổi -0,29
Giá trị vốn hóa của rổ chỉ số (nghìn đồng) 104.220.775.083,83
Giá trị cao nhất trong 52 tuần 138,02 (Ngày 06/04/2018)
Giá trị thấp nhất trong 52 tuần 96,39 (Ngày 05/07/2018)