Chỉ số Top
  • Chỉ số
Ngày cơ sở 03/01/2012
Điểm cơ sở 100
Ngày Giao dịch 22/09/2017
Giá trị 195,69
Thay đổi (theo điểm) 0,58
% thay đổi 0,3
Giá trị vốn hóa của rổ chỉ số (nghìn đồng) 37.812.230.935,96
Giá trị cao nhất trong 52 tuần 195,11 (Ngày 21/09/2017)
Giá trị thấp nhất trong 52 tuần 139 (Ngày 13/12/2016)