Chỉ số Top
  • Chỉ số
Ngày cơ sở 03/01/2012
Điểm cơ sở 100
Ngày giao dịch 14/08/2020
Giá trị 215,90
Thay đổi (theo điểm) 0,00
% thay đổi 0
Giá trị vốn hóa của rổ chỉ số (nghìn đồng) 27.109.550.715,96
Giá trị cao nhất trong 52 tuần 237,39 (Ngày 10/06/2020)
Giá trị thấp nhất trong 52 tuần 167,89 (Ngày 31/03/2020)