Chỉ số Top
  • Chỉ số
Ngày cơ sở 03/01/2012
Điểm cơ sở 100
Ngày giao dịch 19/06/2019
Giá trị 188,37
Thay đổi (theo điểm) -0,87
% thay đổi -0,46
Giá trị vốn hóa của rổ chỉ số (nghìn đồng) 32.738.146.368,15
Giá trị cao nhất trong 52 tuần 216,91 (Ngày 04/10/2018)
Giá trị thấp nhất trong 52 tuần 172,71 (Ngày 05/07/2018)