Danh sách chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
STT Mã CK Tên tổ chức phát hành Ngày GD đầu tiên KLNY KLLH
1 ART Công ty Cổ phần phần Chứng khoán Artex 28/09/2018 96.922.509 96.922.509
2 HHP CTCP Giấy Hoàng Hà Hải Phòng 08/08/2018 10.000.000 10.000.000
3 TDT CTCP Đầu tư và Phát triển TDT 18/07/2018 8.015.040 8.015.040
4 AAV CTCP Việt Tiên Sơn Địa ốc 25/06/2018 14.374.996 14.374.996
5 NRC CTCP Bất động sản Netland 05/04/2018 12.000.000 12.000.000
6 NAP Công ty Cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh 27/03/2018 21.517.200 21.517.200
7 X20 CTCP X20 05/02/2018 17.250.000 17.250.000
8 TTL Tổng Công ty Thăng Long - CTCP 18/01/2018 41.908.000 41.853.700
9 KHS CTCP Kiên Hùng 26/12/2017 10.700.000 10.700.000
    Tổng số 9 bản ghi