Danh sách chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
STT Mã CK Tên tổ chức phát hành Ngày GD đầu tiên KLNY KLLH
1 VTZ CTCP Sản xuất và Thương mại Nhựa Việt Thành 25/11/2021 20.000.000 20.000.000
2 CCR CTCP Cảng Cam Ranh 19/11/2021 24.501.817 24.453.617
3 DTC CTCP Viglacera Đông Triều 16/11/2021 10.000.000 10.000.000
4 IPA CTCP Tập đoàn Đầu tư I.P.A 01/11/2021 89.098.248 89.098.248
5 SCG Công ty cổ phần Xây dựng SCG 25/10/2021 85.000.000 85.000.000
6 KSF CTCP Tập đoàn KSFinance 06/10/2021 300.000.000 300.000.000
7 KHG CTCP Bất động sản Khải Hoàn Land 19/07/2021 174.817.547 174.817.547
8 DXS CTCP Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh 15/07/2021 358.201.208 358.201.208
9 HAP CTCP Tập đoàn HAPACO 17/06/2021 55.626.621 55.471.151
10 THI CTCP Thiết bị điện 26/05/2021 48.800.000 44.000.000
    Tổng số 28 bản ghi
  • 1
  • 2
  • 3
  • >
  • >>