Dữ liệu giao dịch
 • Ngày GD
 • Index
 • Ngành
 • Mã CK
Đơn vị: Đồng
STT Mã CK Giá Tham chiếu Giá trần Giá sàn Giá mở cửa Giá đóng cửa Giá cao nhất Giá thấp nhất Thay đổi (điểm) % thay đổi
1 AAV 5.800 6.300 5.300 5.800 6.100 6.200 5.800 300 5,17
2 ADC 18.100 19.900 16.300 18.100 18.100 18.100 18.100 0 0
3 ALT 16.100 17.700 14.500 15.600 15.800 15.800 15.600 -300 -1,86
4 AMC 22.500 24.700 20.300 - 22.500 - - 0 0
5 AME 10.900 11.900 9.900 10.700 10.700 10.900 10.700 -200 -1,83
6 AMV 4.200 4.600 3.800 4.200 4.400 4.500 4.200 200 4,76
7 API 14.200 15.600 12.800 14.300 14.000 15.400 14.000 -200 -1,41
8 APS 11.500 12.600 10.400 12.600 12.600 12.600 11.300 1.100 9,57
9 ARM 50.000 55.000 45.000 - 50.000 - - 0 0
10 ART 1.300 1.400 1.200 - 1.300 - - 0 0
  Tổng số 341 bản ghi
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • >
 • >>