Dữ liệu giao dịch
 • Ngày GD
 • Index
 • Ngành
 • Mã CK
Đơn vị: Đồng
STT Mã CK Giá Tham chiếu Giá trần Giá sàn Giá mở cửa Giá đóng cửa Giá cao nhất Giá thấp nhất Thay đổi (điểm) % thay đổi
1 AAV 9.600 10.500 8.700 9.600 9.500 9.600 9.400 -100 -1,04
2 ACB 30.400 33.400 27.400 30.400 30.500 30.700 30.400 100 0,33
3 ACM 700 800 600 700 700 700 600 0 0
4 ADC 15.300 16.800 13.800 - 15.300 - - 0 0
5 ALT 12.700 13.900 11.500 - 12.700 - - 0 0
6 ALV 3.300 3.600 3.000 3.400 3.400 3.500 3.400 100 3,03
7 AMC 22.000 24.200 19.800 22.900 21.600 22.900 21.600 -400 -1,82
8 AME 10.800 11.800 9.800 - 10.800 - - 0 0
9 AMV 33.000 36.300 29.700 33.000 33.100 33.200 33.000 100 0,3
10 API 22.600 24.800 20.400 22.700 22.900 22.900 22.600 300 1,33
  Tổng số 379 bản ghi
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • >
 • >>