Dữ liệu giao dịch
 • Ngày GD
 • Index
 • Ngành
 • Mã CK
Đơn vị: Đồng
STT Mã CK Giá Tham chiếu Giá trần Giá sàn Giá mở cửa Giá đóng cửa Giá cao nhất Giá thấp nhất Thay đổi (điểm) % thay đổi
1 AAV 9.700 10.600 8.800 9.700 9.600 9.700 9.500 -100 -1,03
2 ACB 30.800 33.800 27.800 32.000 31.200 32.000 30.800 400 1,3
3 ACM 400 500 300 400 400 500 400 0 0
4 ADC 15.600 17.100 14.100 15.000 15.000 15.000 15.000 -600 -3,85
5 ALT 14.700 16.100 13.300 - 14.700 - - 0 0
6 AMC 18.500 20.300 16.700 18.700 18.700 20.300 18.700 200 1,08
7 AME 7.800 8.500 7.100 7.100 7.100 7.100 7.100 -700 -8,97
8 AMV 27.300 30.000 24.600 27.400 28.500 28.900 27.400 1.200 4,4
9 API 23.000 25.300 20.700 23.300 21.900 23.300 20.700 -1.100 -4,78
10 APP 5.800 6.300 5.300 - 5.800 - - 0 0
  Tổng số 366 bản ghi
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • >
 • >>