Dữ liệu giao dịch
 • Ngày GD
 • Index
 • Ngành
 • Mã CK
Đơn vị: Đồng
STT Mã CK Giá Tham chiếu Giá trần Giá sàn Giá mở cửa Giá đóng cửa Giá cao nhất Giá thấp nhất Thay đổi (điểm) % thay đổi
1 AAV 26.700 29.300 24.100 26.700 26.900 27.400 26.500 200 0,75
2 ACM 3.400 3.700 3.100 - 3.400 - - 0 0
3 ADC 23.500 25.800 21.200 25.800 25.800 25.800 25.800 2.300 9,79
4 ALT 18.500 20.300 16.700 18.000 18.500 18.500 18.000 0 0
5 AMC 25.500 28.000 23.000 25.500 25.500 25.500 25.500 0 0
6 AME 11.800 12.900 10.700 11.800 11.800 12.000 11.100 0 0
7 AMV 15.400 16.900 13.900 15.500 14.900 15.500 14.600 -500 -3,25
8 API 87.000 95.700 78.300 87.000 91.500 91.500 83.800 4.500 5,17
9 APP 12.200 13.400 11.000 11.500 12.000 12.200 11.000 -200 -1,64
10 APS 50.500 55.500 45.500 50.600 50.400 52.000 49.300 -100 -0,2
  Tổng số 346 bản ghi
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • >
 • >>