Dữ liệu giao dịch
 • Ngày GD
 • Index
 • Ngành
 • Mã CK
Đơn vị: Đồng
STT Mã CK Giá Tham chiếu Giá trần Giá sàn Giá mở cửa Giá đóng cửa Giá cao nhất Giá thấp nhất Thay đổi (điểm) % thay đổi
1 AAV 10.200 11.200 9.200 10.200 10.300 10.300 10.100 100 0,98
2 ACB 30.700 33.700 27.700 30.700 30.400 30.700 30.400 -300 -0,98
3 ACM 700 800 600 700 800 800 700 100 14,29
4 ADC 16.500 18.100 14.900 - 16.500 - - 0 0
5 ALT 12.500 13.700 11.300 - 12.500 - - 0 0
6 ALV 2.100 2.300 1.900 2.200 2.100 2.200 2.100 0 0
7 AMC 20.800 22.800 18.800 - 20.800 - - 0 0
8 AME 20.200 22.200 18.200 - 20.200 - - 0 0
9 AMV 38.800 42.600 35.000 38.800 38.900 39.100 38.700 100 0,26
10 API 21.900 24.000 19.800 21.900 22.800 23.000 21.000 900 4,11
  Tổng số 374 bản ghi
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • >
 • >>