Dữ liệu giao dịch
 • Ngày GD
 • Index
 • Ngành
 • Mã CK
Đơn vị: Đồng
STT Mã CK Giá Tham chiếu Giá trần Giá sàn Giá mở cửa Giá đóng cửa Giá cao nhất Giá thấp nhất Thay đổi (điểm) % thay đổi
1 ACB 41.000 45.100 36.900 41.000 40.000 41.500 39.900 -1.000 -2,44
2 ACM 800 900 700 800 800 800 700 0 0
3 ADC 19.000 20.900 17.100 - 19.000 - - 0 0
4 ALT 14.000 15.400 12.600 14.000 14.000 14.000 14.000 0 0
5 ALV 4.200 4.600 3.800 4.100 4.000 4.100 4.000 -200 -4,76
6 AMC 27.500 30.200 24.800 - 27.500 - - 0 0
7 AME 13.500 14.800 12.200 - 13.500 - - 0 0
8 AMV 14.200 15.600 12.800 13.800 14.100 14.100 13.800 -100 -0,7
9 API 22.500 24.700 20.300 20.300 21.300 21.300 20.300 -1.200 -5,33
10 APP 9.800 10.700 8.900 - 9.800 - - 0 0
  Tổng số 384 bản ghi
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • >
 • >>