Dữ liệu giao dịch
 • Ngày GD
 • Index
 • Ngành
 • Mã CK
Đơn vị: Đồng
STT Mã CK Giá Tham chiếu Giá trần Giá sàn Giá mở cửa Giá đóng cửa Giá cao nhất Giá thấp nhất Thay đổi (điểm) % thay đổi
1 AAV 5.600 6.100 5.100 5.600 5.700 5.700 5.400 100 1,79
2 ACB 25.400 27.900 22.900 25.400 25.500 25.600 25.300 100 0,39
3 ACM 600 700 500 700 600 700 600 0 0
4 ADC 13.500 14.800 12.200 13.500 13.500 13.500 13.500 0 0
5 ALT 11.600 12.700 10.500 - 11.600 - - 0 0
6 AMC 17.300 19.000 15.600 17.300 17.300 17.300 17.300 0 0
7 AME 6.900 7.500 6.300 6.900 6.900 6.900 6.900 0 0
8 AMV 14.800 16.200 13.400 14.800 14.900 15.000 14.700 100 0,68
9 API 9.200 10.100 8.300 10.100 10.100 10.100 8.600 900 9,78
10 APP 3.200 3.500 2.900 3.200 3.200 3.200 3.200 0 0
  Tổng số 354 bản ghi
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • >
 • >>