Dữ liệu giao dịch
 • Ngày GD
 • Index
 • Ngành
 • Mã CK
Đơn vị: Đồng
STT Mã CK Giá Tham chiếu Giá trần Giá sàn Giá mở cửa Giá đóng cửa Giá cao nhất Giá thấp nhất Thay đổi (điểm) % thay đổi
1 ACB 28.100 30.900 25.300 28.300 28.400 28.600 28.000 300 1,07
2 ACM 2.100 2.300 1.900 2.200 2.200 2.200 2.100 100 4,76
3 ADC 15.100 16.600 13.600 - 15.100 - - 0 0
4 ALT 13.300 14.600 12.000 - 13.300 - - 0 0
5 ALV 12.700 13.900 11.500 11.600 12.700 13.600 11.600 0 0
6 AMC 25.700 28.200 23.200 - 25.700 - - 0 0
7 AME 4.100 4.500 3.700 - 4.100 - - 0 0
8 AMV 13.900 15.200 12.600 13.900 13.800 14.200 13.800 -100 -0,72
9 API 37.500 41.200 33.800 37.000 35.900 37.000 35.000 -1.600 -4,27
10 APP 10.700 11.700 9.700 - 10.700 - - 0 0
  Tổng số 378 bản ghi
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • >
 • >>