Dữ liệu giao dịch
 • Ngày GD
 • Index
 • Ngành
 • Mã CK
Đơn vị: Đồng
STT Mã CK Giá Tham chiếu Giá trần Giá sàn Giá mở cửa Giá đóng cửa Giá cao nhất Giá thấp nhất Thay đổi (điểm) % thay đổi
1 ACB 39.500 43.400 35.600 39.600 39.500 40.400 39.200 0 0
2 ACM 1.500 1.600 1.400 1.500 1.400 1.600 1.400 -100 -6,67
3 ADC 16.000 17.600 14.400 - 16.000 - - 0 0
4 ALT 12.400 13.600 11.200 - 12.400 - - 0 0
5 ALV 9.900 10.800 9.000 9.600 9.500 9.800 9.000 -400 -4,04
6 AMC 23.000 25.300 20.700 24.700 24.900 25.000 24.700 1.900 8,26
7 AME 7.100 7.800 6.400 7.100 7.800 7.800 7.100 700 9,86
8 AMV 15.000 16.500 13.500 15.000 15.000 15.000 15.000 0 0
9 API 28.900 31.700 26.100 28.900 28.900 28.900 28.900 0 0
10 APP 9.900 10.800 9.000 - 9.900 - - 0 0
  Tổng số 385 bản ghi
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • >
 • >>