Dữ liệu giao dịch
 • Ngày GD
 • Index/Bảng
 • Bảng
 • Mã CK
Đơn vị: Đồng
STT Mã CK Giá Tham chiếu Giá trần Giá sàn Giá mở cửa Giá đóng cửa Giá bình quân Giá cao nhất Giá thấp nhất Thay đổi (điểm) % thay đổi
1 ABC 15.100 17.300 12.900 15.200 14.700 14.900 15.300 14.700 -200 -1,32
2 ABI 27.200 31.200 23.200 27.200 27.200 26.700 27.200 26.600 -500 -1,84
3 AC4 13.600 15.600 11.600 - 13.600 13.600 - - 0 0
4 ACE 26.100 30.000 22.200 26.700 27.000 26.900 27.000 26.700 800 3,07
5 ACS 12.000 13.800 10.200 - 12.000 12.000 - - 0 0
6 ACV 102.900 118.300 87.500 105.300 105.000 105.200 107.700 103.000 2.300 2,24
7 ADP 29.500 33.900 25.100 - 29.500 29.500 - - 0 0
8 AFC 9.500 10.900 8.100 - 9.500 9.500 - - 0 0
9 AFX 4.000 4.600 3.400 3.800 3.900 3.900 3.900 3.800 -100 -2,5
10 AG1 13.600 15.600 11.600 - 13.600 13.600 - - 0 0
  Tổng số 712 bản ghi
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • >
 • >>