Dữ liệu giao dịch
 • Ngày GD
 • Index/Bảng
 • Bảng
 • Mã CK
Đơn vị: Đồng
STT Mã CK Giá Tham chiếu Giá trần Giá sàn Giá mở cửa Giá đóng cửa Giá bình quân Giá cao nhất Giá thấp nhất Thay đổi (điểm) % thay đổi
1 ABC 6.800 7.800 5.800 6.700 6.800 6.700 6.800 6.600 -100 -1,47
2 ABI 24.500 28.100 20.900 23.900 23.500 23.600 23.900 23.500 -900 -3,67
3 ABR 5.700 6.500 4.900 5.800 5.800 5.800 5.800 5.800 100 1,75
4 AC4 6.000 6.900 5.100 - 6.000 6.000 - - 0 0
5 ACE 24.500 28.100 20.900 24.700 24.600 24.500 24.700 24.500 0 0
6 ACS 13.500 15.500 11.500 - 13.500 13.500 - - 0 0
7 ACV 80.900 93.000 68.800 81.000 80.700 80.700 81.200 80.400 -200 -0,25
8 ADP 19.500 22.400 16.600 - 19.500 19.500 - - 0 0
9 AFC 10.000 11.500 8.500 - 10.000 10.000 - - 0 0
10 AFX 3.100 3.500 2.700 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100 0 0
  Tổng số 762 bản ghi
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • >
 • >>