Dữ liệu giao dịch
 • Ngày GD
 • Index/Bảng
 • Bảng
 • Mã CK
Đơn vị: Đồng
STT Mã CK Giá Tham chiếu Giá trần Giá sàn Giá mở cửa Giá đóng cửa Giá bình quân Giá cao nhất Giá thấp nhất Thay đổi (điểm) % thay đổi
1 A32 25.000 28.700 21.300 - 25.000 25.000 - - 0 0
2 ABC 9.200 10.500 7.900 9.200 9.200 9.200 9.200 9.200 0 0
3 ABI 24.100 27.700 20.500 23.800 24.100 23.900 24.100 23.800 -200 -0,83
4 ABR 5.600 6.400 4.800 6.400 4.800 5.300 6.400 4.800 -300 -5,36
5 AC4 6.000 8.400 3.600 - 6.000 6.000 - - 0 0
6 ACE 22.000 25.300 18.700 - 22.000 22.000 - - 0 0
7 ACS 15.500 17.800 13.200 - 16.000 15.500 - - 0 0
8 ACV 85.600 98.400 72.800 85.600 86.900 86.600 87.500 85.200 1.000 1,17
9 ADP 27.800 31.900 23.700 - 27.800 27.800 - - 0 0
10 AFC 10.300 14.400 6.200 - 10.300 10.300 - - 0 0
  Tổng số 811 bản ghi
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • >
 • >>