Dữ liệu giao dịch
 • Ngày GD
 • Index/Bảng
 • Bảng
 • Mã CK
Đơn vị: Đồng
STT Mã CK Giá Tham chiếu Giá trần Giá sàn Giá mở cửa Giá đóng cửa Giá bình quân Giá cao nhất Giá thấp nhất Thay đổi (điểm) % thay đổi
1 ABC 18.700 21.500 15.900 18.900 18.600 18.700 18.900 18.600 0 0
2 ABI 29.900 34.300 25.500 30.900 29.000 29.100 30.900 28.600 -800 -2,68
3 AC4 16.200 18.600 13.800 - 16.200 16.200 - - 0 0
4 ACE 26.000 29.900 22.100 - 26.000 26.000 - - 0 0
5 ACS 12.800 14.700 10.900 10.900 10.900 10.900 10.900 10.900 -1.900 -14,84
6 ACV 60.300 69.300 51.300 61.000 61.500 61.200 63.000 60.300 900 1,49
7 ADP 30.600 35.100 26.100 30.900 30.600 31.000 31.000 30.600 400 1,31
8 AFC 15.300 17.500 13.100 13.100 13.100 13.100 13.100 13.100 -2.200 -14,38
9 AFX 4.000 4.600 3.400 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 0 0
10 AGP 23.500 27.000 20.000 - 23.500 23.500 - - 0 0
  Tổng số 627 bản ghi
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • >
 • >>