Dữ liệu giao dịch
 • Ngày GD
 • Index/Bảng
 • Bảng
 • Mã CK
Đơn vị: Đồng
STT Mã CK Giá Tham chiếu Giá trần Giá sàn Giá mở cửa Giá đóng cửa Giá bình quân Giá cao nhất Giá thấp nhất Thay đổi (điểm) % thay đổi
1 ABC 9.100 10.400 7.800 9.100 9.400 9.300 9.600 9.000 200 2,2
2 ABI 26.100 30.000 22.200 23.100 25.400 25.000 25.400 23.100 -1.100 -4,21
3 ABR 5.900 6.700 5.100 - 5.900 5.900 - - 0 0
4 AC4 6.000 8.400 3.600 - 6.000 6.000 - - 0 0
5 ACE 23.500 27.000 20.000 23.500 23.500 23.500 23.500 23.500 0 0
6 ACS 10.600 12.100 9.100 - 10.600 10.600 - - 0 0
7 ACV 82.000 94.300 69.700 81.000 82.000 80.800 82.000 79.000 -1.200 -1,46
8 ADP 18.800 21.600 16.000 18.800 18.800 18.800 18.800 18.800 0 0
9 AFC 10.300 11.800 8.800 - 10.300 10.300 - - 0 0
10 AFX 2.900 3.300 2.500 2.900 3.000 3.000 3.000 2.900 100 3,45
  Tổng số 789 bản ghi
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • >
 • >>