HNX30 268,21 0.00 0.00
HNX30TRI 370,21 0.00 0.00
Xây dựng 160,50 0.00 0.00
Tài chính 279,25 0.00 0.00
HNX Index 148,17 0.00 0.00
Large 231,79 0.00 0.00
Công nghiệp 200,79 0.00 0.00
Mid/Small 188,63 0.00 0.00
VNX50 1.612,68 0.00 0.00
VNX Allshare 1.484,68 0.00 0.00
UPCoM Index 66,79 0.00 0.00
UPCOM Large Index 109,01 0.00 0.00
UPCOM Medium Index 157,04 0.00 0.00
UPCOM Small Index 111,58 0.00 0.00
Dữ liệu được cung cấp với độ trễ 15 phút Xem tiếp >>
  • TOP NIÊM YẾT
  • TOP UPCoM
Mã CK Giá (Đồng) % Thay đổi giá
Mã CK Giá (Đồng) % Thay đổi giá
Mã CK KLGD Giá khớp lệnh (Đồng)
AAV 0 -
ACB 0 -
ACM 0 -
Mã CK Giá (Đồng) % Thay đổi giá
Mã CK Giá (Đồng) % Thay đổi giá
Mã CK KLGD Giá khớp lệnh (Đồng)
A32 0 -
AAS 0 -
ABC 0 -
  • THÔNG TIN CÔNG BỐ
  • DANH SÁCH CHỨNG KHOÁN MỚI
  • CHỨNG KHOÁN ĐƯỢC CHẤP THUẬN NIÊM YẾT
THỊ TRƯỜNG MÃ CK KLNY/ĐKGD NGÀY GD ĐẦU TIÊN
Upcom HD6 14.400.000 23/11/2020
Upcom VE9 12.523.613 17/11/2020
Niêm yết GIC 12.120.000 06/11/2020
Upcom MHP 3.583.140 06/11/2020
Upcom SBR 81.396.192 02/11/2020
THỊ TRƯỜNG MÃ CK KLNY/ĐKGD NGÀY GD ĐẦU TIÊN
Niêm yết GMA 0 01/12/2020