HNX30 755,46 0.00 0.00
HNX30TRI 1.068,12 0.00 0.00
Xây dựng 505,92 0.00 0.00
Tài chính 1.015,49 0.00 0.00
HNX Index 455,81 0.00 0.00
Large 525,02 0.00 0.00
Công nghiệp 349,59 0.00 0.00
Mid/Small 1.071,37 0.00 0.00
VNX50 2.641,72 0.00 0.00
VNX Allshare 2.577,79 0.00 0.00
UPCoM Index 114,58 0.00 0.00
UPCOM Large Index 193,46 0.00 0.00
UPCOM Medium Index 242,39 0.00 0.00
UPCOM Small Index 183,62 0.00 0.00
Dữ liệu được cung cấp với độ trễ 15 phút Xem tiếp >>
  • TOP NIÊM YẾT
  • TOP UPCoM
Mã CK Giá (Đồng) % Thay đổi giá
Mã CK Giá (Đồng) % Thay đổi giá
Mã CK KLGD Giá khớp lệnh (Đồng)
AAV 0 -
ACM 0 -
ADC 0 -
Mã CK Giá (Đồng) % Thay đổi giá
Mã CK Giá (Đồng) % Thay đổi giá
Mã CK KLGD Giá khớp lệnh (Đồng)
A32 0 -
AAS 0 -
ABB 0 -
  • THÔNG TIN CÔNG BỐ
  • DANH SÁCH CHỨNG KHOÁN MỚI
  • CHỨNG KHOÁN ĐƯỢC CHẤP THUẬN NIÊM YẾT
THỊ TRƯỜNG MÃ CK KLNY/ĐKGD NGÀY GD ĐẦU TIÊN
GLH121026 5.000.000 25/11/2021
Niêm yết VTZ 20.000.000 25/11/2021
Upcom DMN 12.500.000 22/11/2021
Niêm yết CCR 24.501.817 19/11/2021
SBT121002 7.000.000 18/11/2021
THỊ TRƯỜNG MÃ CK KLNY/ĐKGD NGÀY GD ĐẦU TIÊN