HNX30 215,90 0.00 0.00
HNX30TRI 294,09 0.00 0.00
Xây dựng 129,33 0.00 0.00
Tài chính 225,86 0.00 0.00
HNX Index 116,87 0.00 0.00
Large 179,17 0.00 0.00
Công nghiệp 180,17 0.00 0.00
Mid/Small 164,32 0.00 0.00
VNX50 1.319,61 0.00 0.00
VNX Allshare 1.219,62 0.00 0.00
UPCoM Index 56,86 0.00 0.00
UPCOM Large Index 89,01 0.00 0.00
UPCOM Medium Index 141,36 0.00 0.00
UPCOM Small Index 106,18 0.00 0.00
Dữ liệu được cung cấp với độ trễ 15 phút Xem tiếp >>
  • TOP NIÊM YẾT
  • TOP UPCoM
Mã CK Giá (Đồng) % Thay đổi giá
Mã CK Giá (Đồng) % Thay đổi giá
Mã CK KLGD Giá khớp lệnh (Đồng)
AAV 0 -
ACB 0 -
ACM 0 -
Mã CK Giá (Đồng) % Thay đổi giá
Mã CK Giá (Đồng) % Thay đổi giá
Mã CK KLGD Giá khớp lệnh (Đồng)
A32 0 -
AAS 0 -
ABC 0 -
  • THÔNG TIN CÔNG BỐ
  • DANH SÁCH CHỨNG KHOÁN MỚI
  • CHỨNG KHOÁN ĐƯỢC CHẤP THUẬN NIÊM YẾT
THỊ TRƯỜNG MÃ CK KLNY/ĐKGD NGÀY GD ĐẦU TIÊN
Upcom HVG 227.038.291 13/08/2020
Upcom AAS 31.000.000 23/07/2020
Upcom DKC 2.288.540 14/07/2020
Upcom BVB 317.100.000 09/07/2020
Upcom SCA 2.076.000 03/07/2020
THỊ TRƯỜNG MÃ CK KLNY/ĐKGD NGÀY GD ĐẦU TIÊN