Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
INN
CTCP Bao bì và In Nông nghiệp
Số 72, Đường Trường Chinh, Phường Phương Mai, Quận Đống Đa, Thành Phố Hà Nội
04-3 6840095
0101508664
03000 - Công nghiệp
Nguyễn Thành Nam - Chủ tịch Hội đồng quản trị
Vũ Hồng Tuyến - Phó Giám đốc, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị
Bình thường
Hoạt động
22/01/2010
180.000.000
17.958.000
18.000.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 15/03/2023 16/03/2023 23/04/2023 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 12/05/2022 13/05/2022 31/05/2022 Trả cổ tức bằng tiền
3 14/03/2022 15/03/2022 17/04/2022 Họp Đại hội cổ đông thường niên
4 13/05/2021 14/05/2021 31/05/2021 Trả cổ tức bằng tiền
    Tổng số 4 bản ghi