Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
PVI
CTCP PVI
Tòa nhà PVI, Lô VP2, Phố Phạm Văn Bạch,Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Tp. Hà Nội
024.37342299
0100151161
10000 - Tài chính
Nguyễn Xuân Hòa - Tổng Giám Đốc
Phùng Tuấn Kiên - Phó Tổng Giám Đốc
Bình thường
Hoạt động
10/08/2007
2.342.418.670
234.241.867
234.241.867
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 30/08/2022 31/08/2022 30/09/2022 Trả cổ tức bằng tiền
2 04/03/2022 07/03/2022 05/04/2022 Họp Đại hội cổ đông thường niên
3 14/09/2021 15/09/2021 08/10/2021 Trả cổ tức bằng tiền
4 01/07/2021 02/07/2021 30/07/2021 Họp Đại hội cổ đông bất thường
5 30/03/2021 31/03/2021 28/04/2021 Họp Đại hội cổ đông thường niên
6 19/11/2020 20/11/2020 10/12/2020 Họp Đại hội cổ đông bất thường
    Tổng số 6 bản ghi