Hồ sơ chứng khoán
 • MCK/Tên TCPH
 • Thông tin chung
 • Báo cáo định kỳ
 • Thông tin công bố
 • Số liệu giao dịch
EIC
CTCP EVN Quốc Tế
Lô số 91, đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng
0236.6255656
0102379203
Trương Quang Minh - Tổng giám đốc
Nguyễn Thị Mai Hương - Phó trưởng phòng tài chính - Kế toán
Bình thường
Hoạt động
28/02/2017
366.771.450
36.677.145
36.677.145
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 23/03/2018 26/03/2018 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 28/03/2017 29/03/2017 Họp Đại hội cổ đông thường niên
  Tổng số 2 bản ghi
  Tổng số 16 bản ghi
 • 1
 • 2
 • >
 • >>