Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
EIC
CTCP EVN Quốc Tế
Lô số 91, đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng
0236.6255656
0102379203
Trương Quang Minh - Chủ tịch HĐQT
Nguyễn Thị Mai Hương - Phó trưởng phòng tài chính - Kế toán
Bình thường
Hoạt động
28/02/2017
366.771.450
36.677.145
36.677.145
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 17/11/2022 18/11/2022 28/12/2022 Trả cổ tức bằng tiền
2 22/07/2022 25/07/2022 24/08/2022 Trả cổ tức bằng tiền
3 09/06/2022 10/06/2022 Họp Đại hội cổ đông thường niên
4 14/01/2022 17/01/2022 27/01/2022 Trả cổ tức bằng tiền
5 09/08/2021 10/08/2021 30/08/2021 Trả cổ tức bằng tiền
6 20/05/2021 21/05/2021 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 6 bản ghi