Danh sách chứng khoán
 • MCK/Tên TCPH
 • Ngành
 • Tổng số CK Niêm yết:
 • 342
 • Tổng KL niêm yết :
 • 14.959.865.978
STT Mã CK Tên tổ chức phát hành Ngành Ngày GD đầu tiên Khối lượng NY KLLH (Cổ phiếu)
1 AAV CTCP AAV Group Hoạt động kinh doanh bất động sản 25/06/2018 68.987.661 68.987.661
2 ADC Công ty cổ phần Mĩ thuật và Truyền thông Thông tin, truyền thông và các hoạt động khác 24/12/2010 3.977.936 3.977.936
3 ALT CTCP Văn hóa Tân Bình Công nghiệp 27/07/2009 6.172.523 5.736.709
4 AMC CTCP Khoáng sản Á Châu Khai khoáng và Dầu khí 15/02/2012 2.850.000 2.850.000
5 AME CTCP Alphanam E&C Xây dựng 02/06/2010 25.200.000 65.200.000
6 AMV CTCP Sản xuất kinh doanh dược và trang thiết bị y tế Việt Mỹ Y tế 20/12/2009 131.105.650 131.105.650
7 API CTCP Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương Tài chính 13/09/2010 84.083.976 84.083.976
8 APS Công ty Cổ phần Chứng khoán Châu Á - Thái Bình Dương Tài chính 19/04/2010 83.000.000 83.000.000
9 ARM CTCP Xuất nhập khẩu hàng không Thương mại và dịch vụ lưu trú, ăn uống 26/10/2010 3.111.283 3.111.283
10 ART Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS Tài chính 28/09/2018 96.922.509 96.922.509
  Tổng số 342 bản ghi
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • >
 • >>