Danh sách chứng khoán
 • MCK/Tên TCPH
 • Tổng số CK ĐKGD:
 • 859
 • Tổng KL ĐKGD:
 • 40.349.426.784
STT Mã CK Tên tổ chức phát hành Ngày GD đầu tiên Khối lượng ĐKGD KLLH (Cổ phiếu)
1 A32 CTCP 32 23/10/2018 6.800.000 6.800.000
2 AAS CTCP Chứng khoán SmartInvest 23/07/2020 80.000.000 80.000.000
3 ABB Ngân hàng TMCP An Bình 28/12/2020 940.947.082 940.947.082
4 ABC CTCP Truyền thông VMG 18/08/2016 20.393.000 20.389.000
5 ABI CTCP Bảo hiểm Ngân hàng Nông Nghiệp 16/07/2009 43.157.815 50.399.217
6 ACE CTCP Bê tông Ly tâm An Giang 10/11/2009 3.050.781 3.050.781
7 ACM CTCP Tập đoàn Khoáng sản Á Cường 19/07/2022 51.000.000 51.000.000
8 ACS CTCP Xây lắp Thương mại 2 13/07/2017 4.000.000 4.000.000
9 ACV Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP 21/11/2016 2.177.173.236 2.176.950.436
10 ADP CTCP Sơn Á Đông 02/02/2010 23.039.850 23.039.850
  Tổng số 859 bản ghi
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • >
 • >>