Danh sách chứng khoán
 • MCK/Tên TCPH
 • Tổng số CK ĐKGD:
 • 790
 • Tổng KL ĐKGD:
 • 31.233.412.815
STT Mã CK Tên tổ chức phát hành Ngày GD đầu tiên Khối lượng ĐKGD KLLH (Cổ phiếu)
1 ABC CTCP Truyền thông VMG 18/08/2016 20.393.000 20.393.000
2 ABI CTCP Bảo hiểm Ngân hàng Nông Nghiệp 16/07/2009 38.000.000 36.841.800
3 ABR CTCP Đầu tư Nhãn hiệu Việt 12/06/2018 3.000.000 3.000.000
4 AC4 CTCP ACC-244 08/02/2017 2.940.862 2.940.862
5 ACE CTCP Bê tông Ly tâm An Giang 10/11/2009 3.050.781 3.050.781
6 ACS CTCP Xây lắp Thương mại 2 13/07/2017 4.000.000 4.000.000
7 ACV Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP 21/11/2016 2.177.173.236 2.177.129.536
8 ADP CTCP Sơn Á Đông 02/02/2010 15.359.914 15.359.914
9 AFC CTCP Nông Lâm Nghiệp Bình Dương 12/06/2017 10.688.363 10.688.363
10 AFX CTCP Xuất nhập khẩu Nông sản Thực phẩm An Giang 02/12/2016 35.000.000 35.000.000
  Tổng số 790 bản ghi
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • >
 • >>