• THÔNG TIN CÔNG BỐ
  • THỦ TỤC ĐẤU GIÁ
  • LỊCH ĐẤU GIÁ
STT Tổ chức phát hành Loại CK Vốn điều lệ (đồng) Số lượng chào bán Ngày đấu giá
1 Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Bưu điện Cổ phần 803.957.090.000 18.225.648 17/12/2021