• THÔNG TIN CÔNG BỐ
  • THỦ TỤC ĐẤU GIÁ
  • LỊCH ĐẤU GIÁ
STT Tổ chức phát hành Loại CK Vốn điều lệ (đồng) Số lượng chào bán Ngày đấu giá
1 Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng mỏ Cổ phần 14.737.250.000 221.087 10/07/2019
2 Công ty Cổ phần Công nghiệp Hóa chất Đà Nẵng Cổ phần 24.125.180.000 900.411 10/07/2019
3 Công ty Cổ phần Bột giặt NET Cổ phần 223.983.740.000 3.359.000 10/07/2019