• THÔNG TIN CÔNG BỐ
  • THỦ TỤC ĐẤU GIÁ
  • LỊCH ĐẤU GIÁ
STT Tổ chức phát hành Loại CK Vốn điều lệ (đồng) Số lượng chào bán Ngày đấu giá
1 Công ty Cổ phần Phát triển Công trình Viễn thông Cổ phần 50.000.000.000 2.450.000 04/09/2020
2 Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4 Cổ phần 160.000.000.000 4.137.500 01/09/2020
3 Công ty TNHH MTV Giống gia súc Hải Dương Cổ phần 37.830.000.000 2.414.700 31/08/2020