• THÔNG TIN CÔNG BỐ
  • THỦ TỤC ĐẤU GIÁ
  • LỊCH ĐẤU GIÁ
STT Tổ chức phát hành Loại CK Vốn điều lệ (đồng) Số lượng chào bán Ngày đấu giá
1 Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương Cổ phần 3.080.000.000.000 15.121.635 19/04/2019
2 Công ty Cổ phần Cấp nước Thanh Hóa Cổ phần 329.954.110.000 11.050.000 03/04/2019
3 Ban quản lý nhà máy nước thị trấn Yên Thành Cổ phần 29.844.920.000 2.928.292 01/04/2019