• THÔNG TIN CÔNG BỐ
  • THỦ TỤC ĐẤU GIÁ
  • LỊCH ĐẤU GIÁ
STT Tổ chức phát hành Loại CK Vốn điều lệ (đồng) Số lượng chào bán Ngày đấu giá
1 Công ty Cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Sơn La Cổ phần 304.624.627.915 19.080.876 15/02/2023
2 Công ty Cổ phần Giải trí Quốc tế Lợi Lai Cổ phần 132.960.322.036 3.249.635 13/02/2023
3 Tổng Công ty Cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam Cổ phần 438.000.000.000 38.529.750 08/02/2023