Tin tức sự kiện
 • THÔNG TIN CÔNG BỐ
 • SỰ KIỆN ĐẤU GIÁ
 • Nhóm tin
 • Thời gian
 • Tiêu đề tin
 •  
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
1 18/06/2019 09:30 Thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam do Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam sở hữu
2 13/06/2019 18:48 Thông báo đấu giá bán cổ phần của Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng mỏ do Tập đoàn Hóa chất Việt Nam sở hữu
3 13/06/2019 18:38 Thông báo đấu giá bán cổ phần của Công ty Cổ phần Bột giặt NET do Tập đoàn Hóa chất Việt Nam sở hữu
4 13/06/2019 18:19 Thông báo đấu giá bán cổ phần của Công ty Cổ phần Công nghiệp Hóa chất Đà Nẵng do Tập đoàn Hóa chất Việt Nam sở hữu
5 13/06/2019 14:32 Thông báo kết quả đăng ký mua cổ phần của Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam
6 11/06/2019 16:16 Thông báo đăng ký làm đại lý đấu giá lần đầu ra công chúng của Công ty Cổ phần Bột giặt NET
7 11/06/2019 16:15 Thông báo đăng ký làm đại lý đấu giá bán cổ phần của Công ty Cổ phần Công nghiệp Hóa chất Đà Nẵng do Tập đoàn Hóa chất Việt Nam sở hữu
8 11/06/2019 16:10 Thông báo đăng ký làm đại lý đấu giá bán cổ phần của Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng mỏ do Tập đoàn Hóa chất Việt Nam sở hữu
9 04/06/2019 17:34 Thông báo đấu giá bán cổ phần của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng điện 4 do Tập đoàn điện lực Việt Nam sở hữu
10 03/06/2019 09:44 Thông báo không tổ chức phiên đấu giá bán phần vốn góp của Trường Đại học Hàng hải Việt Nam tại Công ty TNHH Vận tải biển Đông Long
  Tổng số 714 bản ghi
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • >
 • >>