Tin tức sự kiện
 • THÔNG TIN CÔNG BỐ
 • SỰ KIỆN ĐẤU GIÁ
 • Nhóm tin
 • Thời gian
 • Tiêu đề tin
 •  
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
1 22/03/2019 17:45 Thông báo đấu giá bán cổ phần của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương do Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam sở hữu
2 20/03/2019 09:14 Thông báo đăng ký làm đại lý đấu giá bán cổ phần của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương do Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam sở hữu
3 08/03/2019 10:37 Thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của Công ty Cổ phần Lilama 69-1 do Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP sở hữu
4 08/03/2019 10:32 Thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của Công ty Cổ phần Lilama 18 do Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP sở hữu
5 07/03/2019 17:56 Thông báo đấu giá bán cổ phần của Công ty Cổ phần Cấp nước Thanh Hóa do Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa sở hữu
6 07/03/2019 11:14 Thông báo kết quả đấu giá bán quyền mua của Công ty Cổ phần Khách sạn và Du lịch Bảo Việt do Tổng Công ty Du lịch Hà Nội - Công ty TNHH sở hữu
7 07/03/2019 11:08 Thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần ra công chúng của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3
8 06/03/2019 17:54 Thông báo đấu giá bán cổ phần của Tổng Công ty Viglacera - CTCP do Bộ Xây dựng sở hữu
9 05/03/2019 18:46 Thông báo đấu giá bán quyền mua của Công ty Cổ phần Truyền thông nghe nhìn Hà Nội do Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội sở hữu
10 05/03/2019 17:06 Thông báo đăng ký làm đại lý đấu giá bán cổ phần của CTCP Cấp nước Thanh Hóa do Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa sở hữu
  Tổng số 762 bản ghi
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • >
 • >>