KẾT QUẢ ĐẤU GIÁ
 • Ngày đấu giá
 • Tổ chức phát hành
 • Loại chứng khoán
 • Loại hình đấu giá
STT Tổ chức phát hành Loại CK Số lượng chào bán Số lượng CK trúng giá Giá trị chứng khoán trúng giá (đồng) Ngày đấu giá
1 CTCP Vĩnh Sơn Cổ phần 4.588.500 4.588.500 922.499.000.000 21/09/2021
2 CTCP Sản xuất và Thương mại Nhựa Việt Thành Cổ phần 5.000.000 5.000.000 55.414.070.000 12/07/2021
3 Công ty TNHH MTV Hoa tiêu Hàng hải - TKV Cổ phần 404.400 404.400 12.172.440.000 17/06/2021
4 Công ty TNHH MTV Muối Việt Nam Cổ phần 1.279.392 1.279.392 30.067.312.000 12/04/2021
5 Công ty TNHH MTV Lương thực Lương Yên Cổ phần 1.671.308 300 5.040.000 12/04/2021
6 Công ty TNHH MTV In báo Nghệ An Cổ phần 3.355.370 1.784.800 21.417.600.000 05/04/2021
7 Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng HUD Kiên Giang Cổ phần 34.845.100 34.845.100 1.185.000.000.000 21/12/2020
8 Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Viettel Cổ phần 630.748 90.000 2.475.000.000 10/12/2020
9 Tổng Công ty Cổ phần Công trình Viettel Cổ phần 7.746.801 4.424.700 206.268.120.000 07/12/2020
10 Công ty Cổ phần Du lịch Thương mại Nông nghiệp Việt Nam Cổ phần 5.290.000 5.290.000 82.153.700.000 16/11/2020
  Tổng số 33 bản ghi
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • >
 • >>