KẾT QUẢ ĐẤU GIÁ
 • Ngày đấu giá
 • Tổ chức phát hành
 • Loại chứng khoán
 • Loại hình đấu giá
STT Tổ chức phát hành Loại CK Số lượng chào bán Số lượng CK trúng giá Giá trị chứng khoán trúng giá (đồng) Ngày đấu giá
1 Công ty Cổ phần Truyền hình cáp Hải Dương Cổ phần 692.370 575.300 7.191.280.000 17/01/2019
2 Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp Đồng Văn III tỉnh Hà Nam Cổ phần 5.253.000 5.253.000 134.755.340.000 27/12/2018
3 Công ty Cổ phần Công nghệ và Truyền hình Cổ phần 1.745.093 1.745.093 22.337.190.400 26/12/2018
4 Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam Cổ phần 13.440.239 5.512.000 6.614.400.000 05/12/2018
5 Công ty Cổ phẩn LILAMA 69-2 Cổ phần 3.730.515 3.730.515 51.919.158.500 03/12/2018
6 Công ty Cổ phần Giấy Việt Trì Cổ phần 2.130.050 2.130.050 81.480.055.000 30/11/2018
7 Tổng công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex) Cổ phần 254.901.153 254.901.153 7.366.643.321.700 22/11/2018
8 Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển nhà và hạ tầng - TKV Cổ phần 17.868.600 17.868.600 195.321.880.000 22/11/2018
9 Công ty Cổ phần Vận tải thủy - Vinacomin Cổ phần 7.645.222 7.645.222 93.271.708.400 22/11/2018
10 Tổng công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex) Cổ phần 94.010.175 94.010.175 2.002.416.800.000 22/11/2018
  Tổng số 84 bản ghi
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • >
 • >>