KẾT QUẢ ĐẤU GIÁ
 • Ngày đấu giá
 • Tổ chức phát hành
 • Loại chứng khoán
 • Loại hình đấu giá
STT Tổ chức phát hành Loại CK Số lượng chào bán Số lượng CK trúng giá Giá trị chứng khoán trúng giá (đồng) Ngày đấu giá
1 Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Hà Nội Cổ phần 751.800 751.800 73.320.000.000 15/06/2020
2 Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Hạ Long Quảng Ninh Cổ phần 2.208.105 1.100.000 19.897.400.000 09/06/2020
3 Tổng Công ty Xây dựng Công trình Giao thông 5 - CTCP (CIENCO5) Cổ phần 17.560.000 17.560.000 342.420.000.000 20/03/2020
4 Công ty Cổ phần Kim loại màu Nghệ Tĩnh Cổ phần 2.367.040 2.367.040 61.553.040.000 10/03/2020
5 Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt Nam Cổ phần 2.156.000 2.156.000 185.631.600.000 14/01/2020
6 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Công thương Cổ phần 1.498.680 1.498.680 30.295.816.200 10/01/2020
7 Công ty Cổ phần Nước sạch Bắc Giang Cổ phần 6.326.897 6.326.897 125.661.132.700 09/01/2020
8 Công ty Cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang Cổ phần 11.451.308 200 9.820.000 31/12/2019
9 Công ty Cổ phần Cấp nước Quảng Bình Cổ phần 2.395.000 2.395.000 40.236.000.000 31/12/2019
10 Công ty cổ phần Tôn Vikor Cổ phần 3.642.000 3.642.000 8.959.320.000 30/12/2019
  Tổng số 60 bản ghi
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • >
 • >>