LỊCH ĐẤU GIÁ
  • Ngày đấu giá
  • Tổ chức phát hành
  • Loại chứng khoán
  • Loại hình đấu giá
STT Tổ chức phát hành Loại CK Vốn điều lệ (đồng) Số lượng chào bán Ngày đấu giá
1 Tổng Công ty Xây dựng Bạch Đằng - CTCP Cổ phần 217.359.000.000 20.563.400 18/06/2018
    Tổng số 1 bản ghi