LỊCH ĐẤU GIÁ
  • Ngày đấu giá
  • Tổ chức phát hành
  • Loại chứng khoán
  • Loại hình đấu giá
STT Tổ chức phát hành Loại CK Vốn điều lệ (đồng) Số lượng chào bán Ngày đấu giá
1 Công ty TNHH Vận tải biển Đông Long Phần vốn góp 68.800.000.000 45.600.000.000 11/06/2019
    Tổng số 1 bản ghi