LỊCH ĐẤU GIÁ
  • Ngày đấu giá
  • Tổ chức phát hành
  • Loại chứng khoán
  • Loại hình đấu giá
STT Tổ chức phát hành Loại CK Vốn điều lệ (đồng) Số lượng chào bán Ngày đấu giá
1 Ngân hàng TMCP Quân đội Cổ phần 21.604.513.810.000 53.400.000 15/10/2018
2 CTCP Cảng Nha Trang Cổ phần 245.390.490.000 1.570.809 09/10/2018
3 Công ty TNHH MTV Cấp nước Kon Tum Cổ phần 83.302.000.000 5.213.830 26/09/2018
    Tổng số 3 bản ghi