LỊCH ĐẤU GIÁ
  • Ngày đấu giá
  • Tổ chức phát hành
  • Loại chứng khoán
  • Loại hình đấu giá
STT Tổ chức phát hành Loại CK Vốn điều lệ (đồng) Số lượng chào bán Ngày đấu giá
1 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Công thương Cổ phần 3.080.000.000.000 1.498.680 10/01/2020
2 Công ty Cổ phần Nước sạch Bắc Giang Cổ phần 181.494.460.000 6.326.897 09/01/2020
3 Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng KCN Thanh Hóa Cổ phần 25.014.890.000 1.143.633 03/01/2020
4 Công ty Cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang Cổ phần 1.293.636.160.000 11.451.308 31/12/2019
5 Công ty Cổ phần Tập đoàn Haprosimex Cổ phần 120.000.000.000 3.950.000 31/12/2019
6 Công ty Cổ phần Môi trường và Phát triển đô thị Quảng Bình Cổ phần 36.756.750.000 1.120.546 31/12/2019
7 Công ty Cổ phần Cấp nước Quảng Bình Cổ phần 172.302.040.000 2.395.000 31/12/2019
8 Công ty cổ phần Tôn Vikor Cổ phần 80.000.000.000 3.642.000 30/12/2019
9 Công ty Cổ phần Tập đoàn Tân Mai Cổ phần 890.915.030.000 7.216.576 27/12/2019
10 Trung tâm Giống Nông - Lâm nghiệp Quảng Nam Cổ phần 13.884.240.000 1.281.303 26/12/2019
    Tổng số 11 bản ghi
  • 1
  • 2
  • >
  • >>