LỊCH ĐẤU GIÁ
  • Ngày đấu giá
  • Tổ chức phát hành
  • Loại chứng khoán
  • Loại hình đấu giá
STT Tổ chức phát hành Loại CK Vốn điều lệ (đồng) Số lượng chào bán Ngày đấu giá
1 Công ty Cổ phần Nước sạch Hòa Bình Cổ phần 66.792.897.475 1.603.000 26/02/2018
2 Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Hapulico Cổ phần 423.000.000.000 3.850.000 12/02/2018
3 Ngân hàng TMCP Tiên Phong Cổ phần 15.000.000.000.000 5.549.914 07/02/2018
4 Ngân hàng TMCP Đông Nam Á Cổ phần 5.465.825.890.000 33.422.937 07/02/2018
5 Công ty Cổ phần Tôn Vikor Cổ phần 80.000.000.000 4.080.000 01/02/2018
6 Công ty Cổ phần Phát triển Viễn thông Bắc Miền Trung Cổ phần 5.000.000.000 14.400 01/02/2018
7 Công ty Cổ phần Cadico Cổ phần 10.221.000.000 29.137 01/02/2018
8 Công ty mẹ - Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam Cổ phần 23.418.716.000.000 468.374.320 31/01/2018
9 Công ty Cổ phần Điện tử Tin học Hóa chất Cổ phần 50.000.000.000 2.550.000 31/01/2018
10 Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Viễn thông Đồng Tháp Cổ phần 10.000.000.000 320.000 30/01/2018
    Tổng số 16 bản ghi
  • 1
  • 2
  • >
  • >>