LỊCH ĐẤU GIÁ
  • Ngày đấu giá
  • Tổ chức phát hành
  • Loại chứng khoán
  • Loại hình đấu giá
STT Tổ chức phát hành Loại CK Vốn điều lệ (đồng) Số lượng chào bán Ngày đấu giá
1 CTCP Năng lượng và Bất động sản Trường Thành Cổ phần 323.836.420.000 10.000.000 24/09/2021
    Tổng số 1 bản ghi