HỢP TÁC QUỐC TẾ
  • ĐỐI TÁC QUỐC TẾ
  • THÀNH VIÊN TỔ CHỨC QUỐC TẾ
  • TIN HOẠT ĐỘNG HỢP TÁC
STT Đối tác Ngày sự kiện Thỏa thuận Liên kết
1 Sở Giao dịch Chứng khoán Campuchia 26/02/2016 Chia sẻ Thông tin; Mở rộng hợp tác
2 Sở Giao dịch Chứng khoán Bratislava 12/07/2014 Thiết lập cơ chế hợp tác dài hạn nhằm trao đổi nhân viên, chia sẻ thông tin về giao dịch trên thị trường hai nước, thông tin của DNNY và hoạt động công bố thông tin, hoạt động niêm yết…
3 Sở Giao dịch Hợp đồng tương lai Đài Loan TAIFEX 27/05/2013 Thiết lập cơ chế hợp tác dài hạn nhằm chia sẻ thông tin; Đào tạo tư vấn hỗ trợ phát triển sản phẩm và TTCK phái sinh tại VN.
4 Sở Giao dịch Chứng khoán Lào 10/05/2013 Chia sẻ thông tin, hỗ trợ cung cấp thông tin, phát triển sản phẩm, hệ thống giao dịch, phát triển quản trị công ty, tổ chức hội nghị, hội thảo
5 Sở Giao dịch Chứng khoán Thượng Hải 18/10/2012 Thiết lập cơ chế hợp tác dài hạn nhằm chia sẻ thông tin; quản trị công ty; kiểm soát nội bộ, công bố thông tin;
6 Sở Giao dịch Chứng khoán Thâm Quyến 18/05/2011 Thiết lập cơ chế hợp tác dài hạn nhằm chia sẻ thông tin thị trường; thiết lập cơ chế trao đổi thường xuyên giữa lãnh đạo hai Sở; đào tạo cán bộ; hợp tác tổ chức hội thảo chuyên đề; nghiên cứu tìm hiểu về khả năng niêm yết chéo và kết nối hệ thống.
7 Sở Giao dịch Chứng khoán Nhật Bản 13/12/2010 Công bố thông tin theo yêu cầu; Tham vấn khả năng hợp tác để phát triển hệ thống giao dịch với mục tiêu khuyến khích tính ổn định và hiệu quả của hai thị trường; Tổ chức chương trình đào tạo về nội dung công nghệ thông tin; Chia sẻ thông tin
8 Sở Giao dịch Chứng khoán Thái Lan 28/08/2014 Công cung cấp thông tin theo yêu cầu của các bên; Thúc đẩy hoạt động niêm yết chéo; Thúc đẩy hoạt động đầu tư và các cơ hội kinh doanh
9 Sở Giao dịch Chứng khoán Hàn Quốc 14/11/2008 Cung cấp một cơ chế hợp tác dài hạn, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển các kênh thông tin và thúc đẩy mối quan hệ dài lâu giữa hai bên, vì những lợi ích của mỗi bên trong ngành dịch vụ tài chính ở cả Hàn Quốc và Việt Nam
10 Sở Giao dịch Chứng khoán London 10/03/2008 Trao đổi thông tin về niêm yết song song tại hai thị trường, cung cấp thông tin và trao đổi cán bộ để mô tả chức năng hoạt động của các thị trường hai bên đang vận hành
    Tổng số 18 bản ghi
  • 1
  • 2
  • >
  • >>