LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (Sở GDCK Hà Nội) được thành lập theo Quyết định số 01/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên cơ sở chuyển đổi, tổ chức lại Trung tâm Giao dịch chứng khoán Hà Nội (thành lập theo Quyết định số 127/1998/QĐ-TTg và khai trương hoạt động vào ngày 08/03/2005). Ngày 24/06/2009, Sở GDCK Hà Nội chính thức ra mắt, hoạt động với mô hình Công ty TNHH một thành viên do Nhà nước (đại diện là Bộ Tài chính) làm chủ sở hữu.

Với chức năng là đơn vị chịu trách nhiệm tổ chức, vận hành và quản lý thị trường giao dịch chứng khoán, Sở GDCK Hà Nội đã có những đóng góp quan trọng vào sự phát triển chung của thị trường chứng khoán Việt nam, phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế của đất nước. Sở GDCK Hà nội đã triển khai tích cực, hiệu quả hoạt động đấu giá cổ phần, hoạt động đấu thầu trái phiếu Chính phủ và vận hành các thị trường giao dịch (thị trường cổ phiếu niêm yết, thị trường cổ phiếu công ty đại chúng chưa niêm yết (UPCoM), thị trường trái phiếu chính phủ (TPCP) và thị trường chứng khoán phái sinh).  

   
08/03/2005: Trung tâm GDCK Hà Nội (tiền thân của Sở GDCK Hà Nội) chính thức khai trương và đi vào hoạt động với việc tổ chức đấu giá cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước đầu tiên, Nhà máy Thiết bị Bưu điện (Postef), mở màn cho chương trình đấu giá cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước qua các Sở GDCK, nhà đầu tư thực hiện thủ tục đấu giá trực tiếp tại Trung tâm GDCK Hà Nội.
14/07/2005: Khai trương, vận hành hệ thống giao dịch chứng khoán niêm yết với phương thức giao dịch duy nhất là giao dịch thỏa thuận, lệnh giao dịch của nhà đầu tư được nhập vào hệ thống của Trung tâm GDCK Hà Nội thông qua các đại diện giao dịch của các công ty chứng khoán tại sàn.
02/11/2005: Áp dụng bổ sung phương thức giao dịch khớp lệnh liên tục (báo giá trung tâm) trên thị trường cổ phiếu, song song với phương thức giao dịch thoả thuận, nhằm tạo thuận lợi cho nhà đầu tư trong giao dịch và tăng tính thanh khoản cho thị trường.
01/07/2006: Khai trương hệ thống đấu thầu tại Trung tâm GDCK Hà Nội theo Quyết định số 2276/QĐ-BTC ngày 20/6/2006 của Bộ Tài chính về việc tập trung đấu thầu trái phiếu Chính phủ tại Trung tâm GDCK Hà Nội. Theo đó, Trung tâm GDCK Hà Nội là đơn vị duy nhất được giao nhiệm vụ tổ chức đấu thầu trái phiếu Chính phủ tại Việt Nam.
13/02/2007: Áp dụng mô hình đấu giá hai cấp thay cho mô hình một cấp trước đó. Theo đó, Trung tâm GDCK Hà Nội chủ trì hoạt động đấu giá, chịu trách nhiệm nhập lệnh tại sàn đấu giá, xác định kết quả đấu giá; các đại lý đấu giá (là các công ty chứng khoán) chịu trách nhiệm trực tiếp nhận đăng ký, đặt cọc, thu tiền thanh toán khi mua cổ phần trúng giá của nhà đầu tư và báo cáo về Trung tâm GDCK Hà Nội.
30/10/2008: Vận hành hệ thống giao dịch từ xa, cho phép các công ty chứng khoán kết nối thẳng với máy chủ giao dịch của Trung tâm GDCK Hà Nội để thực hiện nhập lệnh giao dịch cho nhà đầu tư mà không cần qua các đại diện giao dịch tại sàn.
24/06/2009: Sở GDCK Hà Nội chính thức ra mắt theo Quyết định số 01/2009/QĐ-TTg về việc thành lập Sở GDCK Hà Nội, trên cơ sở tổ chức lại Trung tâm GDCK Hà Nội, từ đơn vị sự nghiệp có thu sang hoạt động theo mô hình công ty TNHHMTV thuộc sở hữu Nhà nước. Đồng thời, khai trương vận hành thị trường đăng ký giao dịch chứng khoán công ty đại chúng chưa niêm yết (UPCoM) với mục tiêu mở rộng thị trường có tổ chức, quản lý, thu hẹp thị trường tự do, công khai minh bạch, bảo vệ quyền lợi cho các nhà đầu tư.
24/09/2009: Khai trương hệ thống giao dịch trái phiếu Chính phủ chuyên biệt, tách biệt hệ thống giao dịch trái phiếu Chính phủ ra khỏi hệ thống giao dịch cổ phiếu, đáp ứng các yêu cầu đặc thù của giao dịch trái phiếu Chính phủ, phù hợp với định hướng phát triển của TTCK Việt Nam và các thông lệ quốc tế.
08/02/2010: Triển khai công nghệ giao dịch trực tuyến trên thị trường giao dịch cổ phiếu niêm yết. Theo đó, lệnh giao dịch của nhà đầu tư được kết nối thẳng vào hệ thống của HNX thông qua hệ thống máy chủ của công ty chứng khoán, rút ngắn quá trình nhận lệnh, xử lý và xác nhận giao dịch của nhà đầu tư, đảm bảo tính ổn định, an toàn dữ liệu, tránh nhầm lẫn, giảm thiểu sai sót trong quá trình nhập lệnh.
29/11/2010: Triển khai công nghệ giao dịch trực tuyến trên thị trường UPCoM, tương tự như đã áp dụng cho thị trường cổ phiếu niêm yết.
26/03/2012: Triển khai giao dịch lô lẻ (1-99 cổ phiếu) trên hệ thống giao dịch chứng khoán niêm yết của HNX theo hình thức thỏa thuận. Việc giao dịch lô lẻ trên hệ thống đã tạo thêm một kênh giao dịch mới cho nhà đầu tư khi muốn thực hiện giao dịch lô lẻ, bên cạnh hình thức giao dịch trực tiếp tại các công ty chứng khoán, tạo thuận tiện hơn cho nhà đầu tư và công ty chứng khoán trong giao dịch, đặc biệt đối với những công ty chứng khoán không có nghiệp vụ tự doanh để mua lại chứng khoán lô lẻ cho nhà đầu tư.
08/05/2012: Triển khai hệ thống quản lý thông tin công ty (CIMS) đối với các tổ chức niêm yết, theo đó các tổ chức niêm yết tự truy cập qua đường truyền internet để chuyển các báo cáo và thông tin công bố đến HNX thay vì gửi bản cứng như trước kia, giúp doanh nghiệp niêm yết chuẩn hoá dữ liệu thông tin cần công bố, rút ngắn thời gian và giảm thiểu sai sót. Ngược lại, doanh nghiệp niêm yết cũng nhanh chóng nhận được phản hồi từ HNX.
06/08/2012: Áp dụng hệ thống đấu thầu trái phiếu điện tử, cho phép thành viên đấu thầu có thể nhập phiếu dự thầu từ xa, sửa/hủy phiếu thầu theo diễn biến của thị trường, nhận kết quả đấu thầu trực tuyến tức thời, giúp rút ngắn thời gian xét thầu, xác định kết quả đấu thầu và kết nối cơ quan quản lý, tổ chức phát hành, tổ chức thị trường với toàn thể thành viên đấu thầu trái phiếu Chính phủ.
24/08/2012: Khai trương hệ thống giao dịch tín phiếu Kho bạc, lần đầu tiên sau hơn 17 năm phát hành, tín phiếu Kho bạc được đưa vào giao dịch trên thị trường, góp phần tạo tính thanh khoản cho tín phiếu, đồng thời thể hiện sự kết nối công cụ ngắn hạn và dài hạn của trái phiếu Chính phủ.
18/03/2013: Ra mắt đường cong lợi suất trái phiếu (yield curve), là công cụ chỉ báo quan trọng trên thị trường trái phiếu Chính phủ, góp phần thúc đẩy minh bạch hóa thông tin và hình thành cơ chế các nhà tạo lập thị trường, hỗ trợ cho việc phát triển sản phẩm trên thị trường trái phiếu.
29/07/2013: Chính thức vận hành hệ thống giao dịch cổ phiếu phiên bản 5 (Core I5), đánh dấu sự phát triển về công nghệ và khả năng làm chủ hệ thống công nghệ của Sở GDCK Hà Nội. Với cơ chế khớp lệnh trên bộ nhớ đệm đã gia tăng năng lực xử lý của hệ thống: tốc độ xử lý lệnh trong cùng một thời điểm có thể đạt 15.000 - 20.000 lệnh/giây, năng lực của hệ thống có thể đạt mức 20 - 30 triệu lệnh/phiên. Hệ thống có nhiều tính năng mở, cho phép người sử dụng có thể thiết lập các dạng kết cấu phiên giao dịch khác nhau với nhiều hình thức khác nhau, không những không hạn chế số lượng chứng khoán niêm yết, đăng ký giao dịch mà còn cho phép quản lý các chứng khoán theo nhiều bảng, nhiều thị trường tùy theo nhu cầu quản lý của Sở.
16/08/2013: Tôn vinh 30 doanh nghiệp niêm yết minh bạch nhất trên Sở GDCK Hà Nội. Đây là lần đầu tiên chương trình đánh giá chất lượng quản trị công ty đối với doanh nghiệp niêm yết được Sở GDCK Hà Nội tổ chức với mong muốn thúc đẩy nâng cao nhận thức của doanh nghiệp niêm yết về công bố thông tin và minh bạch, đảm bảo cung cấp thông tin một cách đầy đủ kịp thời cho tất cả các cổ đông. Qua đó cũng nâng cao nhận thức cho nhà đầu tư về các quyền của cổ đông đối với doanh nghiệp, hướng tới lợi ích lâu dài của công ty và đóng góp nhiều hơn cho nền kinh tế và cho xã hội.
24/06/2014: Khai trương Góc Nhà đầu tư HNX với mong muốn là một kênh kết nối trực tiếp giữa các cơ quan quản lý, thành viên thị trường và doanh nghiệp với công chúng đầu tư.
29/12/2014: Chứng chỉ quỹ hoán đổi danh mục (ETF) đầu tiên, chứng chỉ quỹ ETF của Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI với mã chứng khoán E1SSHN30, chính thức được niêm yết trên HNX, đáp ứng nhu cầu đa dạng của nhà đầu tư và giúp khơi thông nguồn vốn trên thị trường chứng khoán.
26/06/2015: Chính thức vận hành hệ thống giao dịch trái phiếu Chính phủ trực tuyến (E-BTS), một bước ngoặt về công nghệ, cho phép nhà đầu tư truy cập, giao dịch, tra cứu thông tin giao dịch trái phiếu Chính phủ mọi lúc, mọi nơi.
03/03/2016: Ra mắt trang facebook Hanoi Stock Exchange với kỳ vọng sẽ trở thành kênh thông tin nhanh, có khả năng tương tác cao theo phong cách gần gũi và thân thiện, lắng nghe phản hồi của công chúng đối với hoạt động của Sở, gắn kết cộng đồng đầu tư trong và ngoài nước.
24/10/2016: Chính thức vận hành chỉ số chung của TTCK Việt Nam - VNX Allshare, đại diện cho hơn 95% giá trị vốn hóa và 97% giá trị giao dịch cổ phiếu niêm yết trên TTCK Việt Nam. Đây là nỗ lực của 2 Sở GDCK cũng như của UBCK trong việc minh bạch hóa, tạo niềm tin đối với các nhà đầu tư, hướng đến mục tiêu tăng trưởng bền vững của TTCK Việt Nam. Trong kỳ đầu tiên, VNX Allshare có 388 cổ phiếu trong đó 180 cổ phiếu từ HNX.
10/08/2017: Khai trương thị trường chứng khoán phái sinh, đánh dấu một bước phát triển mới trong quá trình hoàn thiện cấu trúc thị trường chứng khoán, thị trường tài chính Việt Nam, giúp nhà đầu tư có thêm công cụ phòng ngừa rủi ro đối với danh mục chứng khoán cơ sở, thúc đẩy thanh khoản trên thị trường cơ sở, góp phần cải thiện cơ sở nhà đầu tư, thu hút thêm các nhà đầu tư nước ngoài, đặc biệt là các nhà đầu tư tổ chức.
25/10/2017: Doanh nghiệp đầu tiên thực hiện gắn đấu giá cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước với đăng ký giao dịch trên thị trường UPCoM theo Thông tư 115/2016/TT-BTC. Đó là Công ty TNHH MTV Nước giải khát Sanest Khánh Hòa, đấu giá cổ phần tại Sở GDCK TP Hồ Chí Minh ngày 12/9/2017 và đã đưa cổ phiếu lên giao dịch trên UPCoM chỉ trong vòng hơn 1 tháng, ngay cả khi công ty chưa hoàn tất quá trình chuyển đổi thành công ty cổ phần.
27/10/2018: Triển khai trương trình đánh giá chất lượng công bố thông tin & minh bạch đối với các doanh nghiệp đại chúng quy mô lớn trên UPCoM nhằm thúc đẩy các doanh nghiệp UPCoM tiếp tục hoàn thiện và nâng cao chất lượng công bố thông tin & minh bạch, tiếp cận và thực thi những thông lệ quản trị công ty tiên tiến, từng bước hướng tới các chuẩn quốc tế và thông lệ tốt nhất về quản trị công ty.
05/11/2018: Triển khai phiên khớp lệnh sau giờ (từ 14h45 - 15h00, áp dụng một loại lệnh duy nhất là lệnh PLO) nhằm gia tăng tính thanh khoản cho thị trường, đồng thời gia tăng cơ hội giao dịch cho nhà đầu tư tại thời điểm cuối ngày giao dịch.
15/02/2019: Công tác phát triển sản phẩm mới trên thị trường công cụ nợ luôn được chú trọng. Bên cạnh các sản phẩm truyền thống như Outright và Repos, Sở GDCK Hà Nội đã triển khai thành công thêm hai công cụ giao dịch Bán kết hợp mua lại và Vay và cho vay công cụ nợ. Sở GDCK Hà Nội đã đưa hai sản phẩm mới này vào giao dịch chính thức trên hệ thống giao dịch công cụ nợ từ tháng 02/2019. Các công cụ giao dịch mới ra đời góp phần đa dạng hóa sản phẩm, tăng tính thanh khoản thị trường và đã nhận được sự quan tâm lớn của thành viên thị trường và công chúng đầu tư. Việc hoàn thành nghiên cứu, xây dựng và kiểm thử hệ thống giao dịch TPCP theo Thông tư số 10/2017/TT-BTC ngày 06/02/2017 (sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 234/2012/TT-BTC ngày 28/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý giao dịch trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương) là kết quả nỗ lực nghiên cứu của Sở GDCK Hà Nội và sự đóng góp, hỗ trợ tích cực từ thành viên thị trường.
04/07/2019: Khai trương sản phẩm hợp đồng tương lai trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 5 năm, góp phần hoàn thiện cơ cấu sản phẩm cho TTCK phái sinh, hỗ trợ sự phát triển bền vững của thị trường trái phiếu Chính phủ Việt Nam. Sản phẩm hợp đồng tương lai trái phiếu Chính phủ phù hợp với thông lệ quốc tế, giúp nhà đầu tư trên thị trường trái phiếu, đặc biệt là nhà đầu tư tổ chức, có thêm công cụ phòng ngừa rủi ro.
12/2020: Đưa vào vận hành Chuyên trang thông tin trái phiếu doanh nghiệp, công bố thông tin về trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ theo quy định tại Nghị định 163/2018/NĐ-CP nhằm đáp ứng nhu cầu thông tin của công chúng đầu tư, cũng như phục vụ công tác thống kê và báo cáo của các cơ quan quản lý.
28/06/2021: Khai trương sản phẩm hợp đồng tương lai trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 10 năm, góp phần đa dạng hoá sản phẩm giao dịch trên TTCK phái sinh, và bổ sung sản phẩm phòng vệ rủi ro cho thị trường trái phiếu Chính phủ.
13/07/2021: Tổ chức thành công phiên đấu thầu mua lại trái phiếu Chính phủ có kỳ hạn của Kho bạc Nhà nước. Đây là lần đầu tiên Kho bạc Nhà nước trở thành nhà đầu tư trên thị trường công cụ nợ, có thể mua lại trái phiếu Chính phủ trên thị trường thứ cấp do chính tổ chức này phát hành. Nghiệp vụ mua lại trái phiếu Chính phủ của Kho bạc Nhà nước góp phần hoàn thiện thị trường trái phiếu Chính phủ với các nghiệp vụ mới, gia tăng tính cạnh tranh trên thị trường, thúc đẩy các giao dịch, hỗ trợ thanh khoản cho các thành viên thị trường và giúp tăng cường quản lý hiệu quả hơn cho ngân sách Nhà nước.
06/08/2021: Sở GDCK Hà Nội chuyển đổi mô hình hoạt động theo Quyết định số 37/2020/QĐ-TTg ngày 23/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ và quyết định số 01/QĐ-HĐTV ngày 30/6/2021 của SGDCK Việt Nam về việc thành lập Sở GDCK Hà Nội là công ty con của SGDCK Việt Nam. Ngày 06/8/2021, SGDCK Hà Nội đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 4, với nội dung thay đổi vốn điều lệ và chủ sở hữu; không thay đổi ngành nghề kinh doanh, mã số thuế, địa chỉ trụ sở chính,... và kế thừa các quyền và nghĩa vụ hợp pháp của Sở GDCK Hà Nội sau khi chuyển đổi hoạt động sang mô hình mới theo chủ trương của Chính phủ.
27/10/2021: Phối hợp Kho bạc Nhà nước áp dụng bổ sung phương thức đấu thầu đa giá trong đấu thầu trái phiếu Chính phủ nhằm tăng thêm hiệu quả trong hoạt động huy động vốn cho ngân sách Nhà nước, góp phần hạ lãi suất đấu thầu.