15 02/2019
Thị trường UPCoM tháng 1/2019 Thị trường UPCoM tháng 1/2019

Tháng 01/2019, trên thị trường UPCoM có 7 doanh nghiệp đăng ký giao dịch (ĐKGD) cổ phiếu mới và không có doanh nghiệp nào hủy ĐKGD. Tổng số doanh nghiệp đăng ký giao dịch trên thị trường này tính đến ngày 31/01/2019 là 811 doanh nghiệp với tổng khối lượng ĐKGD đạt 32,4 tỷ cổ phiếu, tương ứng giá trị ĐKGD gần 324 nghìn tỷ đồng.

15 02/2019
Tháng 1/2019: khối lượng giao dịch phái sinh bình quân phiên tăng 12,49% Tháng 1/2019: khối lượng giao dịch phái sinh bình quân phiên tăng 12,49%

Trong tháng 1, có 1 mã sản phẩm là VN30F1901 đáo hạn ngày 17/1/2019 và Sở GDCK Hà Nội đã niêm yết bổ sung sản phẩm thay thế là VN30F1909 vào ngày 18/1/2019. Tại thời điểm cuối tháng 1 có 4 mã hợp đồng được giao dịch là VN30F1902, VN30F1903, VN30F1906 và VN30F1909.

14 02/2019
Thị trường cổ phiếu niêm yết HNX tháng 1 năm 2019: Khối lượng giao dịch giảm 28,1%, giá trị giao dịch giảm 31% Thị trường cổ phiếu niêm yết HNX tháng 1 năm 2019: Khối lượng giao dịch giảm 28,1%, giá trị giao dịch giảm 31%

Tháng 1/2019, Sở GDCK Hà Nội có 2 cổ phiếu mới niêm yết và không có cổ phiếu nào hủy niêm yết, đưa tổng số chứng khoán niêm yết tại ngày giao dịch cuối cùng của tháng là 378 mã cổ phiếu với tổng khối lượng niêm yết hơn 12,7 tỷ cổ phiếu, tương ứng giá trị niêm yết toàn thị trường đạt hơn 127 nghìn tỷ đồng.