06 02/2020
CTCK SSI và VNDIRECT dẫn đầu thị phần môi giới thị trường cổ phiếu niêm yết và UPCoM năm 2019 tại HNX CTCK SSI và VNDIRECT dẫn đầu thị phần môi giới thị trường cổ phiếu niêm yết và UPCoM năm 2019 tại HNX

Nếu như năm 2018, CTCK SSI dẫn đầu thị phần môi giới trên cả thị trường cổ phiếu niêm yết lẫn UPCoM tại HNX, thì năm 2019, CTCK SSI tiếp tục dẫn đầu thị phần môi giới cổ phiếu niêm yết HNX, còn vị trí dẫn đầu thị phần môi giới UPCom là CTCK VNDIRRECT

05 02/2020
TTCK phái sinh tháng 1/2020: khối lượng giao dịch hợp đồng tương lai VN30 bình quân đạt 78.600 hợp đồng, giảm 1,63% TTCK phái sinh tháng 1/2020: khối lượng giao dịch hợp đồng tương lai VN30 bình quân đạt 78.600 hợp đồng, giảm 1,63%

Trong tháng 1/2020, mã sản phẩm VN30F2001 đáo hạn ngày 17/1/2020 đã được Sở GDCK Hà Nội niêm yết bổ sung sản phẩm thay thế là VN30F2009 vào ngày 18/1/2020.

04 02/2020
Thị trường cổ phiếu niêm yết HNX tháng 1 năm 2020: Khối lượng giao dịch giảm 21%, giá trị giao dịch giảm 38% Thị trường cổ phiếu niêm yết HNX tháng 1 năm 2020: Khối lượng giao dịch giảm 21%, giá trị giao dịch giảm 38%

Tháng 1/2020, Sở GDCK Hà Nội không có thêm mã cổ phiếu niêm yết mới và không có mã hủy niêm yết, tổng số chứng khoán niêm yết tại ngày giao dịch cuối cùng của tháng vẫn là 367 mã cổ phiếu với tổng khối lượng niêm yết đạt hơn 13,8 tỷ cổ phiếu, tương ứng giá trị niêm yết toàn thị trường đạt hơn 138 nghìn tỷ đồng.