07 08/2020
Thị trường chứng khoán phái sinh sau 3 năm hoạt động với những con số tăng trưởng ấn tượng Thị trường chứng khoán phái sinh sau 3 năm hoạt động với những con số tăng trưởng ấn tượng

Ngày 10/8/2017, thị trường chứng khoán phái sinh (TTCKPS) chính thức khai trương hoạt động, góp phần hoàn thiện cơ cấu thị trường của HNX cũng như hoàn thiện cấu trúc hoạt động thị trường chứng khoán theo thông lệ quốc tế. Việc phát triển thị trường phái sinh là xu thế tất yếu không chỉ với thị trường chứng khoán Việt Nam mà đó là xu thế chung của thế giới.

05 08/2020
TTCK phái sinh tháng 7/2020: tiếp tục lập kỷ lục mới cả KLGD và OI TTCK phái sinh tháng 7/2020: tiếp tục lập kỷ lục mới cả KLGD và OI

Về giao dịch hợp đồng tương lai chỉ số VN30, trong tháng 7/2020, thanh khoản trên thị trường tăng so với tháng trước, khối lượng giao dịch bình quân đạt 212.623 hợp đồng, tăng 18,59% so với tháng trước.

03 08/2020
Thị trường cổ phiếu niêm yết HNX tháng 7/2020: giá trị giao dịch bình quân 417 tỷ đồng/phiên, giảm 41,56% Thị trường cổ phiếu niêm yết HNX tháng 7/2020: giá trị giao dịch bình quân 417 tỷ đồng/phiên, giảm 41,56%

Tháng 7/2020, Sở GDCK Hà Nội có 1 doanh nghiệp hủy niêm yết, và không có doanh nghiệp niêm yết mới. Tổng số chứng khoán niêm yết tại ngày giao dịch cuối cùng của tháng là 356 mã cổ phiếu với tổng giá trị niêm yết toàn thị trường đạt hơn 138 nghìn tỷ đồng.