20 04/2018
Tổng Công ty Lương thực Miền Nam – VINAFOOD II lên sàn UPCoM từ ngày 23/4/2018 Tổng Công ty Lương thực Miền Nam – VINAFOOD II lên sàn UPCoM từ ngày 23/4/2018

Công ty TNHH MTV – Tổng công ty Lương thực miền Nam (Vinafood II) tiền thân là Tổng công ty lúa gạo miền Nam, thành lập năm 1976 với ngành nghề kinh doanh chính là thu mua, bảo quản, chế biến, bán buôn, bán lẻ, dự trữ, lưu thông lương thực, thực phẩm chế biến, nông sản; nhập khẩu lương thực, nông sản.

20 04/2018
Hơn 2,8 triệu cổ phiếu CTCP Địa chính Hà Nội chào sàn UPCoM ngày 23/4 Hơn 2,8 triệu cổ phiếu CTCP Địa chính Hà Nội chào sàn UPCoM ngày 23/4

Ngày 23/4/2018, 2,8 triệu cổ phiếu CTCP Địa chính Hà Nội sẽ chính thức được đưa vào giao dịch trên thị trường UPCoM với tổng giá trị chứng khoán đăng ký giao dịch đạt 28,8 tỷ đồng.

19 04/2018
Hơn 6,2 triệu cổ phiếu CTCP Dược phẩm Hà Nội lên sàn UPCoM Hơn 6,2 triệu cổ phiếu CTCP Dược phẩm Hà Nội lên sàn UPCoM

Ngày 19/4/2018, hơn 6,29 triệu cổ phiếu của CTCP Dược phẩm Hà Nội với tổng giá trị đăng ký giao dịch hơn 62,9 tỷ đồng chính thức lên sàn UPCoM.