Hỏi đáp
Câu hỏi chung
Thời gian giao dịch tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội?
-  Trên Thị trường Trái phiếu:
Phiên Sáng:  Từ 8h30-11h00
Phiên Chiều: Từ 13h00-14h15

-  Trên Thị trường cổ phiếu (Niêm yết và UPCoM):
Phiên Sáng:  Từ 9h00-12h00
Phiên Chiều: Từ 13h00-15h00