HNX30 191,32 2,40 1,27
HNX30TRI 252,62 3,17 1,27
Xây dựng 124,59 0,79 0,63
Tài chính 178,23 1,89 1,07
HNX Index 105,06 1,29 1,24
Large 159,83 2,34 1,49
Công nghiệp 177,19 0,13 0,07
Mid/Small 154,14 0,25 0,16
UPCoM Index 55,04 0,18 0,32
UPCOM Large Index 87,18 0,24 0,28
UPCOM Medium Index 126,44 0,36 0,28
UPCOM Small Index 105,88 0,67 0,64
VNX50 1.419,84 16,42 1,17
VNX Allshare 1.311,68 12,99 1,00
Dữ liệu được cung cấp với độ trễ 15 phút Xem tiếp >> Xem tiếp >>