HNX30 244,47 0,00 0,00
HNX30TRI 334,00 0,00 0,00
Xây dựng 153,61 0,00 0,00
Tài chính 253,05 0,00 0,00
HNX Index 132,19 0,00 0,00
Large 203,98 0,00 0,00
Công nghiệp 191,85 0,00 0,00
Mid/Small 180,47 0,00 0,00
UPCoM Index 60,66 0,00 0,00
UPCOM Large Index 96,06 0,00 0,00
UPCOM Medium Index 147,60 0,00 0,00
UPCOM Small Index 109,30 0,00 0,00
VNX50 1.426,69 0,00 0,00
VNX Allshare 1.321,69 0,00 0,00
Dữ liệu được cung cấp với độ trễ 15 phút Xem tiếp >> Xem tiếp >>