HNX30 378,87 -0,07 -0,02
HNX30TRI 546,44 -0,10 -0,02
Xây dựng 280,25 1,11 0,40
Tài chính 535,48 -3,31 -0,61
HNX Index 220,76 0,89 0,41
Large 226,87 0,56 0,25
Công nghiệp 234,82 2,79 1,20
Mid/Small 699,63 7,91 1,14
UPCoM Index 74,99 1,01 1,36
UPCOM Large Index 117,35 1,74 1,51
UPCOM Medium Index 179,46 1,96 1,10
UPCOM Small Index 148,02 0,97 0,66
VNX50 1.819,96 14,63 0,81
VNX Allshare 1.721,96 14,57 0,85
Dữ liệu được cung cấp với độ trễ 15 phút Xem tiếp >> Xem tiếp >>