HNX30 195,89 0,23 0,12
HNX30TRI 260,09 0,30 0,12
Xây dựng 124,95 0,25 0,20
Tài chính 176,40 0,84 0,48
HNX Index 107,07 0,33 0,31
Large 163,97 0,66 0,41
Công nghiệp 185,33 -0,36 -0,19
Mid/Small 152,52 -0,22 -0,14
UPCoM Index 57,54 0,13 0,22
UPCOM Large Index 91,73 0,15 0,16
UPCOM Medium Index 131,15 0,58 0,44
UPCOM Small Index 107,32 0,41 0,38
VNX50 1.452,76 15,52 1,08
VNX Allshare 1.338,16 12,02 0,91
Dữ liệu được cung cấp với độ trễ 15 phút Xem tiếp >> Xem tiếp >>