Liên hệ

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Số 02, Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: (84-24) 39412626(84-24) 39360750 

Fax            : (84.24) 39347818

Email        : hotline@hnx.vn (nhận thông tin hỗ trợ nhà đầu tư)
                 : hnx@hnx.vn (nhận thông tin công bố của nhà đầu tư)

Facebook: https://www.facebook.com/HanoiStockExchange2005/Gửi email liên hệ