Niêm yết
Dữ liệu thị trường
 • Kết quả giao dịch
  • Cổ phiếu
   * Đơn vị: nghìn đồng
   Ngày KLGD GTGD Giá
   Giá
   Giá
   07/08/2020 35.036.972 372.475.310,5 81 73 57
   06/08/2020 41.548.185 404.323.513,8 66 83 53
   05/08/2020 47.534.809 583.278.746,8 105 44 68
   04/08/2020 45.481.694 480.663.362,3 97 49 62
   03/08/2020 49.137.597 479.708.328,9 124 43 44
  • ETFs
 • Top