Niêm yết
Dữ liệu thị trường
 • Kết quả giao dịch
  • Cổ phiếu
   * Đơn vị: nghìn đồng
   Ngày KLGD GTGD Giá
   Giá
   Giá
   27/01/2023 70.437.113 976.589.108,9 131 52 41
   19/01/2023 71.101.139 1.025.144.064,7 119 53 53
   18/01/2023 76.727.692 1.205.389.669,3 108 57 49
   17/01/2023 71.237.010 1.048.964.049,7 128 39 46
   16/01/2023 45.511.597 729.978.371,4 56 102 60
  • ETFs
 • Top