Tổ chức phát hành
 • Hồ sơ chi tiết
  Thông tin cơ bản
  Tên TCPH: CTCP ANI
  Trụ sở chính: 14B Kỳ Đồng, Phường 9, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
  Số điện thoại: 08 6290 5659
  Website: www.songdaidc.com.vn
  Tên ngành: 03000 - Công nghiệp
  Thông tin chứng khoán
  Tình trạng chứng khoán: Trạng thái kiểm soát: Bình thường / Trạng thái giao dịch: Hoạt động
  Ngày GD đầu tiên: 27/12/2006
  Vốn điều lệ thực góp (Nghìn đồng): 239.992.700
  KLLH (Cổ phiếu): 23.999.264
  KLNY (Cổ phiếu): 23.999.270
  Thị trường: Niêm yết
 • Lịch sự kiện
  Hình thức thực hiện Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện
  Họp Đại hội cổ đông bất thường 13/06/2022 14/06/2022 09/07/2022
  Họp Đại hội cổ đông thường niên 28/02/2022 01/03/2022 02/04/2022
  Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 09/09/2021 10/09/2021
  Họp Đại hội cổ đông thường niên 19/03/2021 22/03/2021
  Họp Đại hội cổ đông bất thường 20/11/2020 23/11/2020 04/12/2020
 • Thông tin công bố
 • Kết quả giao dịch chi tiết
  * Đơn vị: nghìn đồng
  Ngày Giá Tổng
  03/10/2022 Đóng cửa
  Thay đổi:
  % thay đổi:
  34,5
  0,000
  0,00
  KLGD:
  GTGD:
  GTVH:
  0
  0,00
  827.974.608,0
  30/09/2022 Đóng cửa
  Thay đổi:
  % thay đổi:
  34,5
  0,000
  0,00
  KLGD:
  GTGD:
  GTVH:
  0
  0,00
  827.974.608,0
  29/09/2022 Đóng cửa
  Thay đổi:
  % thay đổi:
  34,5
  0,000
  0,00
  KLGD:
  GTGD:
  GTVH:
  1
  34,50
  827.974.608,0
  28/09/2022 Đóng cửa
  Thay đổi:
  % thay đổi:
  34,5
  0,000
  0,00
  KLGD:
  GTGD:
  GTVH:
  0
  0,00
  827.974.608,0
  27/09/2022 Đóng cửa
  Thay đổi:
  % thay đổi:
  34,5
  0,000
  0,00
  KLGD:
  GTGD:
  GTVH:
  0
  0,00
  827.974.608,0