Tổ chức phát hành
 • Hồ sơ chi tiết
  Thông tin cơ bản
  Tên TCPH: CTCP ANI
  Trụ sở chính: 14B Kỳ Đồng, Phường 9, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
  Số điện thoại: 08 6290 5659
  Website: www.songdaidc.com.vn
  Tên ngành: 03000 - Công nghiệp
  Thông tin chứng khoán
  Tình trạng chứng khoán: Trạng thái kiểm soát: Bình thường / Trạng thái giao dịch: Hoạt động
  Ngày GD đầu tiên: 27/12/2006
  Vốn điều lệ thực góp (Nghìn đồng): 239.992.700
  KLLH (Cổ phiếu): 23.999.264
  KLNY (Cổ phiếu): 23.999.270
  Thị trường: Niêm yết
 • Lịch sự kiện
  Hình thức thực hiện Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện
  Trả cổ tức bằng tiền 07/05/2020 08/05/2020 22/05/2020
  Họp Đại hội cổ đông thường niên 25/02/2020 26/02/2020 04/04/2020
  Trả cổ tức bằng tiền 27/08/2019 28/08/2019 12/09/2019
  Trả cổ tức bằng CP 03/05/2019 06/05/2019
  Họp Đại hội cổ đông thường niên 04/03/2019 05/03/2019 23/03/2019
 • Thông tin công bố
 • Kết quả giao dịch chi tiết
  * Đơn vị: nghìn đồng
  Ngày Giá Tổng
  21/10/2020 Đóng cửa
  Thay đổi:
  % thay đổi:
  13,3
  0,000
  0,00
  KLGD:
  GTGD:
  GTVH:
  0
  0,00
  319.190.211,2
  20/10/2020 Đóng cửa
  Thay đổi:
  % thay đổi:
  13,3
  1,200
  9,92
  KLGD:
  GTGD:
  GTVH:
  1.800
  23.940,00
  319.190.211,2
  19/10/2020 Đóng cửa
  Thay đổi:
  % thay đổi:
  12,1
  1,100
  10,00
  KLGD:
  GTGD:
  GTVH:
  510
  6.052,00
  290.391.094,4
  16/10/2020 Đóng cửa
  Thay đổi:
  % thay đổi:
  11,0
  -0,800
  -6,78
  KLGD:
  GTGD:
  GTVH:
  330
  3.630,00
  263.991.904,0
  15/10/2020 Đóng cửa
  Thay đổi:
  % thay đổi:
  11,8
  0,000
  0,00
  KLGD:
  GTGD:
  GTVH:
  0
  0,00
  283.191.315,2