Trái phiếu
Thông tin giao dịch
 • Tổng hợp giao dịch trong ngày
  Loại CK Loại GD KLGD GTGD
  TPCP Outright 30.700.000 3.162.272.500.000
  Repos 40.500.000 3.420.977.000.000
  SBB 0 0
  SBL 0 0
 • Tổng hợp giao dịch theo nhà đầu tư