Trái phiếu
Thông tin giao dịch
 • Tổng hợp giao dịch trong ngày
  Loại CK Loại GD KLGD GTGD
  TPCP Outright 39.070.000 4.168.547.380.000
  Repos 22.600.000 2.416.973.560.000
  SBB 0 0
  SBL 0 0
 • Tổng hợp giao dịch theo nhà đầu tư