UPCoM
Chỉ số
HNXUpcomIndex (56,22    0,1    0,18%)
KLKL: 17.347.800  |  GTKL: 161.188.740.000
Chỉ số Giá trị Thay đổi % thay đổi
UPCoM Index 56,22 0,1 0,18
UPCOM Large Index 87,53 0,05 0,05
UPCOM Medium Index 142,17 1,09 0,77
UPCOM Small Index 105,07 -0,09 -0,09