UPCoM
Chỉ số
HNXUpcomIndex (74,99    1,01    1,36%)
KLKL: 43.868.000  |  GTKL: 502.769.210.000
Chỉ số Giá trị Thay đổi % thay đổi
UPCoM Index 74,99 1,01 1,36
UPCOM Large Index 117,35 1,74 1,51
UPCOM Medium Index 179,46 1,96 1,1
UPCOM Small Index 148,02 0,97 0,66