Văn bản pháp lý
 • Tên văn bản
Luật
Số văn bản Tên văn bản Cơ quan ban hành Ngày ban hành▼ Ngày hiệu lực
54/2019/QH14 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 Quốc hội 26/11/2019 01/01/2021
62/2010/QH12 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán Quốc hội 24/11/2010 01/07/2011
04/2007/QH12 Luật thuế thu nhập cá nhân Quốc hội 05/12/2007 01/01/2009
70/2006/QH11 Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 Quốc hội 12/07/2006 01/01/2007
67/2006/QH11 Luật Công nghệ thông tin Quốc hội 12/07/2006 01/01/2007
  Tổng số 6 bản ghi
 • 1
 • 2
 • >
Nghị định
Thông tư
Số văn bản Tên văn bản Cơ quan ban hành Ngày ban hành▼ Ngày hiệu lực
57/2021/TT-BTC Thông tư quy định lộ trình sắp xếp lại thị trường giao dịch cổ phiếu, thị trường giao dịch trái phiếu, thị trường giao dịch chứng khoán phái sinh và thị trường giao dịch các loại chứng khoán khác Bộ Tài chính 12/07/2021 20/07/2021
58/2021/TT-BTC Thông tư số 58/2021/TT-BTC hướng dẫn một số điều của Nghị định số 158/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh. Bộ Tài chính 12/07/2021 27/08/2021
51/2021/TT-BTC Thông tư số 51/2021/TT-BTC hướng dẫn nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân trong hoạt động đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam Bộ Tài chính 30/06/2021 16/08/2021
47/2021/TT-BTC Thông tư số 47/2021/TT-BTC quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhẳm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi Covid 19 Bộ Tài chính 24/06/2021 01/07/2021
32/2021/TT-BTC Thông tư huớng dẫn bán cổ phần lần đầu và quản lý, sử dụng tỉền thu từ cổ phần hóa của doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vồn điều lệ chuyển đổi thành công ty cổ phần Bộ Tài chính 17/05/2021 01/07/2021
  Tổng số 97 bản ghi
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • >
Quyết định
Số văn bản Tên văn bản Cơ quan ban hành Ngày ban hành▼ Ngày hiệu lực
458/QĐ-UBCK Quyết định số 458/QĐ-UBCK của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc ban hành Quy chế sử dụng Hệ thống cơ sở dữ liệu công ty quản lý quỹ và quỹ đầu tư của UBCKNN. Ủy ban Chứng khoán Nhà nước 15/07/2021 15/07/2021
450/QĐ-UBCK Quyết định số 450/QĐ-UBCK của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc ban hành Quy chế sử dụng hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Ủy ban Chứng khoán Nhà nước 14/07/2021 14/07/2021
296/QĐ-SGDHN Quyết định về thời gian giao dịch Hợp đồng tương lai trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 10 năm Sở GDCK Hà nội 24/06/2021 24/06/2021
379/QĐ-UBCK Quyết định số 379/QĐ-UBCK ngày 03/6/2021 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc ban hành Tiêu chuẩn cơ sở kỹ thuật hệ thống công nghệ thông tin trong hoạt động cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến trên thị trường chứng khoán Ủy ban Chứng khoán Nhà nước 03/06/2021 03/06/2021
144/QĐ-SGDHN Quyết định về việc ban hành Quy trình giao dịch công cụ nợ của Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh do ngân hàng chính sách phát hành và trái phiếu chính quyền địa phương tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội Sở GDCK Hà nội 20/04/2021 20/04/2021
  Tổng số 77 bản ghi
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • >
Quy chế